2023

17. бијенале словачких ликовних уметника у Србији, колективна изложба

09. 12. 2023 – 29. 02. 2024 – 17. бијенале словачких ликовних уметника у Србији, колективна изложба

Plagat 17 bienale 2023 MVS

Ковачичко наивно сликарство, колективна изложба слика.

06. 08. – 31. 10. 2023 – Ковачичко наивно сликарство, колективна изложба слика.

Plagat Kovacicka insita 2023 1

Марија Гашко, самостална изложба слика

11.03.2023. – 28.04.2023. – Марија Гашко, самостална изложба слика

Maria Gaskova 2023 plagat

Јан Ступавски – Скулптурално пулсирање, самостална изложба скулптура

19. 05. – 13. 07. 2023 – Јан Ступавски – Скулптурално пулсирање, самостална изложба скулптура

Ján Stupavský – Skulpturálne pulzovanie, samostatná výstava sôch a kresieb

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB