Grafika v Petrovci

20.05.2017 – 31.07.2017

Grafika v Petrovci, kolektívna výstava

Pavel Čáni, Michal Kiráľ, Daniela Triašková, Anna Andrejićová, Emília Valentíková

Grafika v Petrovci Plagat 2017

KATALOG

OBAL Grafika v Petrovci

Pozvánka Grafika v Petrovci

GRAFIKA V PETROVCI
Voľná grafická tvorba ako špecifická výtvarná disciplína v Petrovci, ale aj všeobecne v slovenskom vojvodinskom prostredí, ani nemá veľmi dlhú tradíciu. Prvé grafiky v slovenskom vojvodinskom výtvarnom umení vznikali v polovici päťdesiatych rokov 20. storočia. Sú to miniatúry Anny Pixiadesovej, vypracované výškotlačovou technikou. Až koncom šesťdesiatych rokov si grafiku (tak voľnú, ako aj úžitkovú) zvolili prví naši študenti na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Vladimír Kardelis z Kysáča, Pavel Pop a Jozef Klátik zo Starej Pazovy). Pre štúdium grafiky doma, v Juhoslávii, sa prvý rozhodol Pavel Čáni, ktorý grafiku vyštudoval u profesora Halila Tikvešu na Akadémii umení v Novom Sade v roku 1978. Po ňom, uprednostňujúc úžitkovú grafiku, ďalší Petrovčan Michal Kiráľ úžitkovú a voľnú grafiku vyštudoval na Fakulte úžitkových umení v Belehrade v roku 1979 (po ňom v Belehrade vyštudoval grafiku aj Kovačičan Martin Kizúr).
 Pavel Čáni v svojej voľnej grafickej tvorbe uprednostňuje predovšetkým hĺbkotlačové grafické techniky a ich kombináciu (lept, akvatinta, suchá ihla...).
Podobné techniky preferoval vo svojej voľnej grafickej tvorbe aj Michal Kiráľ. Príchodom mladších grafičiek na petrovskú výtvarnú scénu pribudli aj iné grafické techniky. Tak Daniela Triašková vypracovala najväčší cyklus svojich voľných grafických listov tlačou z výšky – linorezom, ale aj pomerne frekventovanou technikou na novosadskej výtvarnej akadémii – linogravúrou. U ešte mladšej predstaviteľky grafickej tvorby v Petrovci, Anny Andrejićovej, je obľúbenou technikou kolografia. Najmladšia predstaviteľka Emília Valentíková má tiež blízko k leptu, ale sa vyskúšala pre túto výstavu aj v iných grafických technikách (litografia, kolografia...).
 Keď ide o výtvarný prejav, Čáni a Kiráľ majú bližšie k figurálnemu výtvarnému podaniu a Triašková a Andrejićová k abstraktnému, hoci Triašková tu východisko mala v redukovanom znázorňovaní krajiny a Andrejićová v silne štylizovanom znázornení stromu. U Valentíkovej je na starších grafických listoch prítomná figurácia (ako u Čániho a Kiráľa), ale v najnovšom cykle sa začala vzďaľovať do geometrickej abstrakcie.
 Expozíciou Grafika v Petrovci sme sa snažili upozorniť na prítomnosť tejto výtvarnej disciplíny aj v našom prostredí a pokúsiť sa preskúmať jej kontinuitu a aktuálny stav.

Vladimír Valentík, kurátor výstavy

FOTOGRAFIE Z OTVÁRANIA VÝSTAVY

  • Grafika v Petrovci-1
  • Grafika v Petrovci-2
  • Grafika v Petrovci-3
  • Grafika v Petrovci-4
  • Grafika v Petrovci-5

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB