Јавни конкурс за избор директора Музеја војвођанских Словака

Кандидати треба да испуњавају следеће услове:

 • да има високу стручну спрему (високо образовање на студијама другог степена дипломске академске студије – мастер или специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, или високо образовање на основним студијама у трајању од четири године) друштвено-хуманистичког смера;
 • да има положен стручни испит;
 • да има најмање пет година рада у музејској делатности;
 • да је учествовао и руководио стручним, научним и музеолошким пројектима;
 • да поседује руководеће способности, знања и искуства;
 • да познаје и служи се словачким језиком;
 • држављанство Републике Србије.

Јавни конкурс за избор директора Музеја војвођанских словака

Кандидати треба да испуњавају следеће услове:

 • да има високу стручну спрему (високо образовање на студијама другог степена дипломске академске студије – мастер или специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, или високо образовање на основним студијама у трајању од четири године) друштвено-хуманистичког смера;
 • да има положен стручни испит;
 • да има најмање пет година рада у музејској делатности;
 • да је учествовао и руководио стручним, научним и музеолошким пројектима;
 • да поседује руководеће способности, знања и искуства;
 • да познаје и служи се словачким језиком;
 • држављанство Републике Србије.

Konkurz na pridelenie výstavných termínov pre samostatné a kolektívne výstavy v roku 2021

Vyzva pre umelcov 2021

Múzeum vojvodinských Slovákov Galéria Zuzky Medveďovej vypisuje

Konkurz na pridelenie výstavných termínov pre samostatné a kolektívne výstavy v roku 2021.

Storočnice - pozvánka

Pozvanka Storocnice 1919 2019

Zaostrené na obrazy

zaostrené na obrazy

Tvorivé výtvarno-filmárske dielne pre deti od 8 do 14 rokov
Termín: 23. – 27. júl 2019   (5 dní, utorok – sobota)
Čas konania: 8:30 – 13:00
Kde: V Galérii Zuzky Medveďovej, Báčsky Petrovec
Organizátor: Múzeum vojvodinských Slovákov s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obce Báčsky Petrovec
Dielne vedie lektorka Monika Necpálová

Noc múzeí 2019 - Noć muzeja 2019

NM 2019 slovensky

Múzeum vojvodinských Slovákov sa aj tohto roku aktívne zapojí do svetového podujatia - 16. Noc múzeí.Múzeum vojvodinských Slovákov sa aj tohto roku aktívne zapojí do svetového podujatia - 16. Noc múzeí.V sobotu 18.mája 2019 o 19.00 hod. v priestoroch Galérie Zuzky Medveďovej bude otvorenie samostatnej výstavy Posúvanie, akademického maliara Jozefa Klátika z Petrovaradínu, pri príležitosti jeho životného jubilea.
Tešíme sa na Vás.

Павел Поп - самостална изложба – Позивница

Pozvanka Pavel Pop 2019

Поштовани,

срдачно Вас позивамо на свечано отварање самосталне изложбе академског графичара и сликара Павела Попа из Новог Сада, поводом његовог животног јубилеја. Свечано отварање ће се одржати у <стронг>суботу 30.марта 2019 год. у 20.00 часова</стронг> у Галерији Зуске Медвеђове Музеја војвођанских Словака у Бачком Петровцу.

Позив на свечано отварање изложбе 5. бијенале словачких ликовних уметника аматера

5 bienale amaterov Pozvanka MVS 2018

Поштовани,

срдачно Вас позивамо на свечано отварање изложбе 5. бијенале словачких ликовних уметника аматера. Свечано отварање одржаће се у петак 28. децембра 2018 год. у 18.30 часова у просторима Туристичке организације Бачки Петровац.

Радујемо се Вашем присуству.

Позивница на свечано отварање изложбе Словаци и Велика народна скупштина у Новом Саду 25. новембра 1918. године

Plagat velke narodne zhromazdenie

Музеј војвођанских Словака

Вас позива на свечано отварање изложбе Словаци и Велика народна скупштина у Новом Саду 25. новембра 1918.године аутора МА. Јана Ђемровског

у петак 23. новембра 2018.год у 18.00ч у Галерији Зуски Медвеђове.

Pozvánka na vernisáž samostatnej výstavy akademickej maliarky Márie Gaškovej z Kysáča

Pozvanka Maria Gaskova 2018

Pozvánka na vernisáž samostatnej výstavy akademickej maliarky Márie Gaškovej z Kysáčaozvánka na vernisáž samostatnej výstavy akademickej maliarky Márie Gaškovej z Kysáča
pri príležitosti jej životného jubilea. Vernisáž sa uskutoční v piatok 12.októbra 2018 o 19.00 h v Galérii Zuzky Medveďovej, Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci.

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB