Мисија

Музеј војвођанских Словака спада у најзначајније установе у области очувања словачке културе у Србији. Ово је утврђено и Одлуком Националног савета словачке националне мањине: Музеј војвођанских Словака је установа од посебног значаја за словачку националну мањину.

Rozhodnutie O vyhlaseni MVS za instituciu osobitneho vyznamu

Музеј војвођанских Словака је државна, колекционарска, научноистраживачка и културно-образовна установа у области музејске делатности у Србији.

На основу стручног истраживања, Музеј војвођанских Словака прикупља, документује, обрађује, вреднује, чува, чини  доступним и у јавном интересу користи предмете из збирки као доказ развоја словачког народа у Србији. Музеј обавља послове везане за формирање, евидентирање и заштиту збирки, које представљају део националне културне баштине. У оквиру својих културних и образовних активности презентује збирке кроз сталне изложбе и изложбе у земљи и иностранству, а такође примењује и друге облике музејске комуникације и педагогије. Бави се научно-истраживачким радом, а резултате објављује јавности у облику изложби и издавачке делатности.

Мисија музеја је едукација присутних, стварних и виртуелних посетилаца културног наслеђа кроз изложбе, публикације, образовне програме и информационо-комуникационе технологије у складу са захтевима савременог човека.

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB