Културно-историјска збирка

Од укупног броја предмета у историјској збирци музеја готово половину чини збирка старих фотографија које приказују разне догађаје, личности и елементе из традиционалног живота Словака у данашњој Војводини, али и ван Србије. Остали предмети из збирке су архивско-документационог типа и укључују различите документе, позивнице, летке, плакате, рачуне, признанице и друго. Предмети су стручно обрађени, заведени у Инвентарној књизи историјске збирке, такође у картону, приликом процеса уношења у базу података Јединственог информационог система. Сви предмети из збирке захтевају додатну анализу и истраживање кустоса-историчара, као и систематске аквизиције, што би нам пружило ширу слику о историјском развоју словачке мањине у Војводини.

Одређени број предмета односи се на догађаје и важне личности словачке националне мањине. Највећи број предмета потиче из прве половине 20. века.

Предмети који се односе на живот доктора права Људовита Мичатека у историјској збирци Музеја војвођанских Словака нису само карактеристично повезани са Мичатековом биографијом, већ имају тематску ширину, која нам омогућава да испитамо грађански живот, економски развој и друштвени живот становништва почетком 20. века у Новом Саду. Предмети имају историјски значај, али и научну и уметничку вредност. Историјска збирка музеја садржи документе који нам пружају информације о препискама Људовита Мичатека, као и о чланаринама у разним удружењима и банковним изводима, осигурању, рачунима разних компанија и сл. На основу доказа о уплати чланарине, др Мичатек је био члан неколико националних, професионалних, уметничких, спортских и других удружења и друштава. На пример, био је члан Адвокатске коморе за Банат, Бачку и Барању, члан Матице српске, Словачког музејског друштва, члан одбора Лиге против туберкулозе, такође члан проширеног Градског већа Новог Сада, Новосадске трговинске омладине, Соколског друштва ,,Нови Сад“, такође оснивачки члан Соколског јединства ,,Кисач“ итд.

Летимичан поглед на историјску збирку Музеја војвођанских Словака пружа основне информације које би требало да мотивишу истраживаче, студенте и све заинтересоване за историју културе војвођанских Словака.

Тренутно је у току процес дигитализације збирке, што ће олакшати њено претраживање и употребу.

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB