Основни подаци

Музеј војвођанских Словака основан је Одлуком Скупштине општине Бачки Петровац, број: 011-83/2011-2, 13. децембра 2011. године и Одлуком Националног савета словачке националне  мањине: 01/954, дана 06.10.2011. Музеј је регистровaн у Привредном суду 16. јануара 2012. године и наследник је Народног музеја у Бачком Петровцу.

Суоснивачи Музеја војвођанских Словака су Скупштина општине Бачки Петровац и Национални савет словачке националне мањине.

Музеј војвођанских Словака је специјализована установа за заштиту и истраживање словачког материјалног и нематеријалног културног наслеђа.

Музеј војвођанских Словака је музеј комплексног типа и под његовом управом налази се Галерија ,,Зузка Медвеђова“ и културно-историјски комплекс традиционалне архитектуре, у који спада најстарија кућа у Петровцу, мњач и амбар на саоницама.

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB