2009

Обреди прелаза

2009 Obradi prechodu

Важан сегмент културе сваког друштва су обичаји. Обичаји нам олакшавају међусобну комуникацију, међусобно повезују чланове једне заједнице, издвајају „нас“ од других, помажу нам да изађемо на крај са разним животним ситуацијама и често су наша веза са природом. У свету нема друштва (заједнице) без обичаја, они су његов саставни део и неодвојиви су део сваког појединца.

Обичаји који су примењивани у преломним ситуацијама човека или друштва а чије придржавање је строго прописано су обреди (ритуали). Примењују се на симболичкој равни и његовим извршењем се промена за коју су везане постаје легитимна.

Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – nová expozícia olejomalieb

Pri príležitosti 20. výročia založenia Galérie Zuzky Medveďovej (1989 – 2009).

07.08.2009 – 07.09.2009

Zuzka-Medvedova 2009

Jozef Klátik

Samostatná výstava pri príležitosti autorových 60. rokov života.

07.11.2009 – 22.11.2009

Jozef-Klatik 2009

Štefan Pavelka

Samostatná výstava kolorovaných perokresieb (Modrý salón – Slovenské vojvodinské divadlo)

05.08.2009 – 06.09.2009

Stefan-Pavelka 2009

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB