2008

Одећа деце у прошлости

Odev-deti-v-minulosti

Традиционално одевање деце, као тема истраживања, етнографима дуго није била занимљива. Један од разлога је изглед ове одеће – она је била једноставна, практична и пре свега скромно украшена. Осим овога, дечија одећа се није (са)чувала као одећа одраслих јер су деца своју одећу брзо похабала или су је наслеђивали млађа браћа и сестре.
Под појмом дечија одећа се подразумева начин одевања деце док она не почну да носе одећу одраслих. Одећа деце зависи од узраста тачније од физичког развоја детета.
Упркос томе што се традиционална одећа деце Словака у Војводини мењала према променама одеће одраслих, сачувани су и неки архаични елементи или форме одевања као нпр. делови одеће који личе на друге кошуље које носе оба пола.

Šesťdesiatka

Umelecká výstava pri príležitosti životných jubileí Márie Gaškovej, Viery Fajndovićovej-Súdiovej a Pavla Popa.

23.08.2008 – 30.09.2008

Sesdesiatka 2008

Výstava obrazov Zuzky Medveďovej pri príležitosti 5-teho výročia SVD

Nová expozícia reštaurovaných olejomalieb.

23.05.2008 – 23.06.2008

Zuzka-Medvedova 2008

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB