2001

6. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii Petrovec ’01

Spoločná výstava.

15.12.2001 – 31.12.2001

2001 6 bienale

Ján Agarský

Samostatná výstava obrazov.

19.10.2001 – 19.11.2001

2001 Jan Agarsky

Jozef Klátik: O maľbe , o soche

Samostatná výstava.

28.12.2000 – 29.01.2001

Jozef-Klatik 2000 2001

Jaroslav Šimovič

Samostatná výstava obrazov pri príležitosti jeho 70.-tých narodenín.

03.08.2001 – 03.09.2001

Jaroslav-Simovic 2001

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB