Grafika v Petrovci

20.05.2017 – 31.07.2017

Grafika v Petrovci, kolektívna výstava

Pavel Čáni, Michal Kiráľ, Daniela Triašková, Anna Andrejićová, Emília Valentíková

Grafika v Petrovci Plagat 2017

KATALOG

OBAL Grafika v Petrovci

Pozvánka Grafika v Petrovci

GRAFIKA V PETROVCI
Voľná grafická tvorba ako špecifická výtvarná disciplína v Petrovci, ale aj všeobecne v slovenskom vojvodinskom prostredí, ani nemá veľmi dlhú tradíciu. Prvé grafiky v slovenskom vojvodinskom výtvarnom umení vznikali v polovici päťdesiatych rokov 20. storočia. Sú to miniatúry Anny Pixiadesovej, vypracované výškotlačovou technikou. Až koncom šesťdesiatych rokov si grafiku (tak voľnú, ako aj úžitkovú) zvolili prví naši študenti na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Vladimír Kardelis z Kysáča, Pavel Pop a Jozef Klátik zo Starej Pazovy). Pre štúdium grafiky doma, v Juhoslávii, sa prvý rozhodol Pavel Čáni, ktorý grafiku vyštudoval u profesora Halila Tikvešu na Akadémii umení v Novom Sade v roku 1978. Po ňom, uprednostňujúc úžitkovú grafiku, ďalší Petrovčan Michal Kiráľ úžitkovú a voľnú grafiku vyštudoval na Fakulte úžitkových umení v Belehrade v roku 1979 (po ňom v Belehrade vyštudoval grafiku aj Kovačičan Martin Kizúr).
 Pavel Čáni v svojej voľnej grafickej tvorbe uprednostňuje predovšetkým hĺbkotlačové grafické techniky a ich kombináciu (lept, akvatinta, suchá ihla...).
Podobné techniky preferoval vo svojej voľnej grafickej tvorbe aj Michal Kiráľ. Príchodom mladších grafičiek na petrovskú výtvarnú scénu pribudli aj iné grafické techniky. Tak Daniela Triašková vypracovala najväčší cyklus svojich voľných grafických listov tlačou z výšky – linorezom, ale aj pomerne frekventovanou technikou na novosadskej výtvarnej akadémii – linogravúrou. U ešte mladšej predstaviteľky grafickej tvorby v Petrovci, Anny Andrejićovej, je obľúbenou technikou kolografia. Najmladšia predstaviteľka Emília Valentíková má tiež blízko k leptu, ale sa vyskúšala pre túto výstavu aj v iných grafických technikách (litografia, kolografia...).
 Keď ide o výtvarný prejav, Čáni a Kiráľ majú bližšie k figurálnemu výtvarnému podaniu a Triašková a Andrejićová k abstraktnému, hoci Triašková tu východisko mala v redukovanom znázorňovaní krajiny a Andrejićová v silne štylizovanom znázornení stromu. U Valentíkovej je na starších grafických listoch prítomná figurácia (ako u Čániho a Kiráľa), ale v najnovšom cykle sa začala vzďaľovať do geometrickej abstrakcie.
 Expozíciou Grafika v Petrovci sme sa snažili upozorniť na prítomnosť tejto výtvarnej disciplíny aj v našom prostredí a pokúsiť sa preskúmať jej kontinuitu a aktuálny stav.

Vladimír Valentík, kurátor výstavy

FOTOGRAFIE Z OTVÁRANIA VÝSTAVY

  • Grafika v Petrovci-1
  • Grafika v Petrovci-2
  • Grafika v Petrovci-3
  • Grafika v Petrovci-4
  • Grafika v Petrovci-5

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB