Pre návštevníkov

Kancelária Múzea:

Múzeum vojvodinských Slovákov

Maxima Gorkého 17, 21470 Báčsky Petrovec, AP Vojvodina, Republika Srbsko

Pondelok – Piatok: 8 – 14 h

Sobota – Nedeľa: zavreté


 

Komplex tradičnej architektúry:

Branislava Mokića 7-9, 21470 Báčsky Petrovec, AP Vojvodina, Republika Srbsko

Pracovný čas:
Pondelok – Piatok:  8 – 14 h
Popoludňajšie návštevy je potrebné predčasne nahlásiť
Sobota – Nedeľa: Potrebné predčasne nahlásiť

Vstup pre návštevu nie je možný 30 min pred ukončeným pracovnej doby.

Návštevy môžete nahlásiť na tel. číslo: +381 (0) 63 70 30 254


Galéria Zuzky Medveďovej:

Kolárova 1, 21470 Báčsky Petrovec, AP Vojvodina, Republika Srbsko

Pracovný čas:
Pondelok – Piatok:  8 – 14 h
Popoludňajšie návštevy je potrebné predčasne nahlásiť
Sobota – Nedeľa:  Potrebné je predčasne sa nahlásiť

Vstup pre návštevu nie je možný 30 min pred ukončeným pracovnej doby.

Návštevy môžete nahlásiť na tel. číslo: +381 (0) 63 70 30 254

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB