Škulec - Agarský - Ďurovka (60 + 60 + 50) s profesorom Rakidžićom - Jubilanti - kolektívna výstava (18. Európska noc múzeí a galérií)

14.05.2022 - 03.06.2022

Škulec - Agarský - Ďurovka (60 + 60 + 50) s profesorom Rakidžićom - Jubilanti - kolektívna výstava (18. Európska noc múzeí a galérií)

Vesna Opavsky plagat 2022 GZM MVS 2 1

Pozvanka Skulec Agarsky Durovka prof Rakidzic 2022 GZM MVS 1

 

KATALOG


  • Jubilanti-2022_1
  • Jubilanti-2022_2
  • Jubilanti-2022_3
  • Jubilanti-2022_4
  • Jubilanti-2022_5
  • Jubilanti-2022_6
  • Jubilanti-2022_7

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB