Ivan Križan

14.03. – 06.04.2014

Z verejných a súkromných zbierok, samostatná retrospektívna výstava obrazov.

KRIZAN Vystava

 

KRIZAN Katalog PRINT

 

KRIZAN Katalog PRINT 2

 

FOTOGRAFIE Z OTVÁRANIA VÝSTAVY

  • Ivan Krizan-01
  • Ivan Krizan-02
  • Ivan Krizan-03
  • Ivan Krizan-04
  • Ivan Krizan-05
  • Ivan Krizan-06
  • Ivan Krizan-07
  • Ivan Krizan-08
  • Ivan Krizan-09
  • Ivan Krizan-10

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB