7. bienále slovenských výtvarníkov amatérov

7 Bienale amaterov

Výtvarný amaterizmus je významným segmentom súčasného výtvarného umenia a kultúry slovenskej enklávy v Srbsku. To môžeme konštatovať predovšetkým vďaka tomuto  umeleckému výstavnému podujatiu, ale aj vďaka organizovanej činnosti výtvarníkov amatérov v jednotlivých prostrediach. Výtvarníci, ktorí sa výtvarnému umeniu venujú zo záľuby majú v Petrovci, Hložanoch, Kulpíne a Kysáči založené spolky a organizujú si pravidelne spoločné, ale aj samostatné výstavy svojim členom. Taká prax už dlho zotrváva v jednotlivých našich prostrediach, napríklad v Hložanoch, už celé desaťročia. 

Ak máme tento fakt na zreteli, tak nás neprekvapí skutočnosť, že najviac umeleckých prác na bienále prichádza práve z týchto prostredí, ktoré majú už dobre organizovaný výtvarný život.

Aktuálne 7.bienále slovenských výtvarníkov - amatérov v Galérii Zuzky Medveďovej v Petrovci nám predstavilo hlavne maľby a kresby 27. výtvarníkov prevažne členov uvedených výtvarníckych združení. Sú to už skúsení maliari , ale aj mladí, nadaní výtvarníci z Petrovca, Hložian, Kulpína, Kysáča, Pivnice, Selenče, Rumenky, Padiny, Nemecka a jeden hosť prichádza na Bienále z Maglića. Je to Savo Spremo, popredný a skúsený maliar, zároveň aj podpredseda Združenia petrovských výtvarných umelcov. Učasť Juraja Galamboša (1951 – 2022) z Hložian, ktorý sa tohto roku pominul je na tomto bienále spomienková.

Expozícia 7. bienále je ucelená a harmonická. Početné sú však práce malých fomátov, ale veľmi kvalitné. Žánrove je expozícia vyvážená a nedominujú silné krajinomaľby, ako sa to často môže prihodiť pri takýchto výstavách. Vystavené sú kvalitné portréty (Karol Bartoš, Mária Sláviková, Branislav Galamboš a Ivana Struhárová), zvieracie motívy (Mária Páliková, Miro Horvát), presvedčivé krajiny malých formátov (Milina Balážová, Tatiana Milina Turanová), ale aj krajinomaľby (Anna Struhárová, Anna Majerská) a žánrové motivy (Michal Virág, Zuzana Petrušková, Juraj Galamboš). V rámci expozície zátišia sú tiež kvalitne predstavené (Anna Legíňová, Samuel Legíň, Katarína Breuningová) rovnako ako aj mestské veduty (Vladislav Medovarský, Vlasta Triašková) a tiež na výstave sú vystavené aj nie tak časté náboženské motívy (Anna Nosálová, Daniel Kopčok). Pre čistý výtvarný prejav sa aj tentoraz rozhodla Mária Struhárova, ale aj Katarina Breuningová s jednou maľbou. S maľbami alebo kresbami, ktoré majú zvýraznenú štylizáciu figúr sa predstavili niekoľkí výtvarníci (Juraj Berédi Ďuky, Anna Liptáková, Alexandra Valenta-Králiková), avšak najväčšiu pozornosť v rámci tejto výstavy mnohým milovníkom umenia zaujme asambláž, nie veľmi častá technika výtvarného prejavu na výstavách tohto druhu (Anna Kliban).

Bienále slovenských výtvarníkov amatérov v Srbsku má za sebou už pozoruhodnú tradíciu a jednoznačne nadobudlo význam dôležitej udalosti v rámci spektra periodických kultúrnych podujatí vojvodinských Slovákov.

Vladimír Valentík
– kurátor 7. bienále

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB