História

Založenie múzea slovenskej menšiny na území niekdajšej FĽR Juhoslávie iniciovala Matica slovenská (Muzeálno-zberateľský aktív Matice slovenskej), keď sa na inštalovanie výstavy na Slovenských národných slávnostiach v r. 1946 začal zbierať predovšetkým etnografický materiál.
Roku 1948 Hlavný výkonný výbor AP Vojvodiny – Povereníctvo pre ľudovú osvetu a kultúru aj úradne súhlasil s návrhom, aby sa v Petrovci založilo matičné slovenské múzeum, za predpokladu, že sú splnené hlavné podmienky o založení múzea (vhodný priestor, kustód). Zbierka už existovala a jej jadrom bola etnografická zbierka Spolku československých žien, vytvorená v medzivojnovom období.
Iniciatívu k založeniu múzea potom prebral novozaložený Odbor pre Slovákov Zväzu kultúrno-osvetových spolkov Vojvodiny.
Na svojich zasadnutiach v roku 1948 si Odbor pre Slovákov Zväzu kultúrno-osvetových spolkov Vojvodiny zaplánoval založenie Múzea Slovákov v Juhoslávii. Angažované boli predovšetkým dva pododbory: národopisný a muzeálno-historický.
Na Slovenských národných slávnostiach v Petrovci 7. augusta 1949 o 9,00 hodine bolo Slovenské múzeum otvorené. Nainštalované boli slovenská izba a exponáty z oblasti konopárstva, chmeliarstva a domáceho priemyslu. Historická časť nebola otvorená pre verejnosť.
“Že aká je to ohromná práca uvidelo sa tesne pred otváraním múzea, keď sa zistilo, že historická časť vlastne nie je dokončená (...). Materiál bol vybraný, ale nebol zriadený. Práca, ktorá sa tuná vyžaduje, potrvá možno aj viacej ako jeden mesiac. Preto sa nemohla táto časť teraz otvoriť.” (Hlas ľudu, 13. augusta 1949)
“Národné múzeum v Báčskom Petrovci na samom začiatku bolo založené s cieľom študovať minulosť Slovákov v Juhoslávii a zachovania ich kultúry.” (Ján Kopčok, Informácia o činnosti slovenského národného múzea v Báčskom Petrovci)
Od založenia sú kultúrno-historická a etnografická zbierka jadrom tohto múzea.
Prvou riaditeľkou múzea bola Olga Garayová a s ňou spolupracovali Emília Labátová (poverená úlohou starať sa o etnografickú zbierku), Michal Rapoš, Michal Filip, Miloš Rusnák (poverený úlohou starať sa o etnografickú zbierku), Júlia Ječmenová a i.
V 50. a 60. rokoch, keď riaditeľkou múzea bola Zlata Kišgeciová, zbierky sa v múzeu rozvíjali a obohacovali (napr. podľa evidencie z roku 1959 v múzeu bolo 1730 historických, numizmatických a archeologických predmetov, 650 etnografických, 58 umeleckých, 15 prírodovedeckých a pod.).
Postupom času údaje o prírodovedeckej, archeologickej a numizmatickej zbierke sa už neuvádzajú a v múzeu zostali zachované len tri zbierky – etnografická, kultúrno-historická a umelecká.
Roku 1966 Slovenské národné múzeum zmenilo názov na Národné múzeum v Báčskom Petrovci. Od roku 1970 múzeum je časťou Domu kultúry v Báčskom Petrovci a súčasťou muzeálnej zbierky sa stal aj dom v Báčskom Petrovci z roku 1799 (na Ulici Branislava Mokića č. 7 – dom je štátom chránený od roku 1965, uzn. č. 272/64 zo dňa 25. mája 1965). Tým je múzeum obohatené národopisným a architektonickým pamätníkom in situ.
V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch vedecko-dokumentačná a výstavná činnosť múzea v Petrovci bola pod dozorom Múzea Vojvodiny v Novom Sade.
Keď sa výtvarná muzeálna zbierka roku 1989 stala časťou vznikajúcej Galérie Zuzky Medveďovej, v Národnom múzeu zostali len dve zbierky – etnografická a kultúrno-historická.
V deväťdesiatych rokoch 20. storočia na múzeum sa takmer zabudlo.
Po zakladaní SVD roku 2003 Národné múzeum sa stalo časťou tejto kultúrnej inštitúcie a z iniciatívy riaditeľa SVD Vladimíra Valentíka v roku 2004 činnosť múzea obnovili. Počas SNS 8. augusta 2004 bola osviežená expozícia múzea otvorená aj pre verejnosť.
Tak sa začalo nové obdobie rozvoja Národného múzea ako inštitúcie, ktorá sa znova snaží stať sa významnou kultúrnou inštitúciou Slovákov vo Vojvodine. Inštitúciou, ktorá má poslanie zhromažďovať, uchovávať, odborne spracovať a prezentovať bohaté duchovné a hmotné dedičstvo Slovákov vo Vojvodine, v Srbsku.

Autorka textu:
Miroslava Blažićová
(60 rokov Národného múzea v Báčskom Petrovci:
Kontinuita a diskontinuita, str.66 a 67, 2009)

Expozície múzea

expozicie-mvs

Základnou povinnosťou múzea je uchovávať pre budúce generácie zbierkové predmety a využívať ich na rozvoj a rozširovanie poznatkov na základe výskumu, výchovno-vzdelávacej činnosti, stálych expozícií, dočasných výstav a ďalšími odbornými činnosťami. ...>

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej bola slávnostne otvorená v sobotu 1. júla 1989. Prvá výstavná expozícia pozostávala z 54 zreštaurovaných prác Zuzky Medveďovej z darovaného fondu. Expozíciu tvorili portréty, krojované portréty, ľudovožánrové figurálne kompozície, kvetinové zátišia, akty a krajinky.

Ľudová architektúra

najstarsy-dom

Ľudová architektúra - kultúrna pamiatka „Najstarší dom v Petrovci“ je hlinená stavba panónskeho typu, aké sa stavali v období od 18. do polovice 20. storočia. Dom je robený technikou nabíjania hliny a celá jeho plocha je čiastočne pod úrovňou zeme. Sedlová strecha je z trstiny, otočená štítom do ulice. ...>

Z obsahu...

Default Image

4. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii -…

Tohtoročné (prvé) Medzinárodné sympózium o výtvarnom umení Slovákov v Juhoslávii a 4.…
Default Image

Martin Jonáš – retrospektívna výstava malieb…

pri príležitosti 70.tých narodenín autora. 05.08.1994 – 28.08.1994
2014 R JANDRIC grafiky

Radovan Jandrić – grafiky

10.10. – 11.11.2014 – Radovan Jandrić – grafiky, samostatná výstava pri príležitosti…
Stefan-Pavelka 2009

Štefan Pavelka

Samostatná výstava kolorovaných perokresieb (Modrý salón – Slovenské vojvodinské divadlo)…

Zoznam výstav GZM

00 Emila Valentikova Labatova Vystava 2021

16. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku -…

18.12.2021 - 28.02.2022 16. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - kolektívna výstava (a 12.…
00 Emila Valentikova Labatova Vystava 2021

Emília Valentíková Labátová - Samostatná výstava…

20.11.2021 - 10.12.2021 Emília Valentíková Labátová - Samostatná výstava malieb, grafík a sôch
Bienale amaterov 6 2020 cover

6. bienále slovenských výtvarníkov amatérov –…

18. 12. 2020 – 26. 03. 2021 6. bienále slovenských výtvarníkov amatérov – kolektívna výstava

Výstavi MVS

Plagat PREDOK slovensky

Predok - symbol etnickej identity…

Predok - symbol etnickej identity vojvodinských Slovákov
velke zhromazdenie

Slováci a Veľké národné zhromaždenie v…

Slováci a Veľké národné zhromaždenie v Novom Sade 25. novembra 1918
plagat za horami2018 tlac 1

Za horami, za dolami – tri storočia…

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského…
Website by Webmedia