Izložbe

Pretpostavlja se da je do 90-tih godina 20. veka, u Narodnom muzeju u Petrovcu, bilo postavljeno otprilike 100 izložbi na temu kulture, istorije (najbrojnije su bile izložbe iz perioda II. svetskog rata), narodnog pisateljstva i likovne umetnosti.
Period obeležen vrlo aktivnim izložbenim radom je period, kada je direktorom muzeja bila istoričarka istorije Zlata Kišgeci.
Najtemeljnija obrađena i reprezentativna etnografska izložba u ovom muzeju bila je postavljena 1980 godine pod imenom Materijalna kultura Slovaka u Vojvodini. Autor izložbe je Mila Bosić a na pripremi izložbe je učestvovala i Jaroslava Čanji.
Nakon obnavljanja muzeja 2004 godine, osim osvežene ekspozicije slovačke sobe sa kraja 19. veka, ređale su se i sledeće izložbe: izložba slovačke narodne nošnje (2004 godina, autori izložbe Tatjana Mitić i Miroslava Blažić-Petraš), izložba iz istorije Petrovca (2005 godine, autor izložbe Vladimir Valenćik), izložba pod nazivom Tradicionalne frizure i oglavlja Slovaka u Vojvodini (2007 godina, autori izložbe Tatjana Mitić i Miroslava Blažić-Petraš), 2008 godine je u Plavom salonu bila postavljena izložba Narodnog muzeja Odeća dece Slovaka u Vojvodini (autor izložbe Miroslava Blažić-Petraš), a 2009 godine, opet u Plavom salonu, Ceremonije prelaza Slovaka u Vojvodini (autori izložbe mr Martin Štrbka i Miroslava Blažić).
U Zavičajnoj kući u Petrovcu je stalna postavka na temu kultura življenja prvih doseljenih Slovaka u Vojvodinu.

Autor teksta:
Miroslava Blažić

2014. - XIV. vojvodinská úderná slovenská brigáda

Opširnije: 2014. - XIV. vojvodinská úderná slovenská brigádaSpoločensko-politické, hospodárske a kultúrne dejiny multinacionálnej Vojvodiny boli velmi zložité a mali svoj vlastný osobitný historický vývoj. Zvlášť bol dynamický v podvečer druhej svetovej vojny. Po krátkodobej Aprílovej vojne a rýchlej kapitulácii Kráľovstva Juhoslávie roku 1941 Vojvodinu okupovali sily Osi a rozdelili ju do troch okupacných zón. Hnutie odporu v celom štáte v roku 1941 v daných podmienkach nebolo nadostač pripravené. O XIV. vojvodinskej  údernej slovenskej brigáde písali mnohí účastníci druhej svetovej vojny, zvýšená pozornosť bola venovaná vojne po jej skončení.  Novšie údaje a historiografické prístupy takmer nejestvujú. Avšak aj v podmienkach, keď došlo k vylúčeniu objektívnych prístupov k určitej historickej udalosti, vieme, že sa stala a pozornosť sa jej musí venovať z viacerých aspektov.

2014 - 150 rokov slovenských novín a časopisov vo Vojvodine 1864 – 2014

Opširnije: 2014 - 150 rokov slovenských novín a časopisov vo Vojvodine 1864 – 2014Autor výstavy: Vladimír Valentík

Výstava bola otvorená 17. októbra 2014 o 10,00 hod v predsieni Štúdia M, Ignjata Pavlasa 3 v Novom Sade, v rámci osláv 70. výročia Hlasu ľudu a 150. výročia slovenskej tlače vo Vojvodine (v Srbsku).

V bohatých dejinách slovenskej tlače vo Vojvodine prvé časopisy SLÁVIK a ZORNIČKA začali vychádzať v Novom Sade roku 1864 a vydával ich učiteľ Jozef Podhradský (1823 – 1915). SLÁVIK bol mesačník pre deti. Prvé číslo vyšlo 1. septembra 1864. ZORNIČKA – „list pre slovenských mládencov a panny", teda náš prvý mládežnícky časopis.

2013 - Ján Čajak 1863 – 1944

Opširnije: 2013 - Ján Čajak 1863 – 1944Dokumentárna výstava pri príležitosti 150. výročia narodenia a 70. výročia úmrtia

Ján Čajak – spisovateľ a učiteľ, bol jednou z ústredných osobností kultúrneho a osvetového života Báčskeho Petrovca a vojvodinských Slovákov v prvej polovici 20. storočia. Na začiatku I. svetovej vojny bol internovaný a väznený v Kamenici a Subotici. Účinkoval ako delegát vojvodinských Slovákov v práci Veľkej národnej skupštiny 25. 11. 1918, keď Vojvodina bola pripojená ku Kráľovstvu Srbov, Chorvátov a Slovincov. Bol pri zakladaní Slovenského gymnázia v Petrovci a spoluzakladateľom prvého vydavateľstva vojvodinských Slovákov Juhoslovenského nakladateľského spolku v Petrovci roku 1920, keď sa stal aj zodpovedným redaktorom novín Národná jednota, ktoré práve vtedy začali vychádzať. Po založení Matice v Petrovci pôsobil ako predseda Literárneho a etnografického odboru Matice slovenskej v Juhoslávii.

2013 - Da li me poznajete?

Opširnije: 2013 - Da li me poznajete?Reč fotografija potiče iz grčke reči photos – svetlo i graphos – pisanje, u bukvalnom prevodu je to „pisanje svetlom“. Počeci fotografije se tiču tehničkog napretka i izuma u 19. Veku, koje su se dešavale na polju nauke i umetnosti. Fotografija je za vreme svog kratkog i dinamičnog razvoja prošlo kroz razne oblike i mehaničke forme. Osnovnom i važnom formom mehanike je poznata Camera obscura (lat. mračna komora), koja predstavlja optički uređaj i prethodnik je fotoaparata. Camera obscura je u principu kutija sa rupom na jednoj strani, tako da svetlo iz spoljašnje scene, po prelasku kroz rupu, pada na konkretno mesto na suprotnoj strani zida kutije. Sa ovim aparatom je projektovana slika uvek bila manja nego što zapravo jeste i bila je naopačke. Kamera je imala dugoročan, viševekovni razvoj.

2009 - Obredi prelaza

Opširnije: 2009 - Obredi prelazaVažan segment kulture svakog društva su običaji. Običaji nam olakšavaju međusobnu komunikaciju, međusobno povezuju članove jedne zajednice, izdvajaju „nas“ od drugih, pomažu nam da izađemo na kraj sa raznim životnim situacijama i često su naša veza sa prirodom. U svetu nema društva (zajednice) bez običaja, oni su njegov sastavni deo i neodvojivi su deo svakog pojedinca.

Običaji koji su primenjivani u prelomnim situacijama čoveka ili društva a čije pridržavanje je strogo propisano su obredi (rituali). Primenjuju se na simboličkoj ravni i njegovim izvršenjem se promena za koju su vezane postaje legitimna.

Ekspozicije muzeja

expozicie-mvs

Osnovnom obavezom muzeja je čuvati za buduće generacije kolekcije predmeta i koristiti ih za razvoj i proširenje znanja na osnovu proučavanja, vaspitno-obrazovnih aktivnosti, stalnih ekspozicija, privremenih izložbi i drugim naučnim aktivnostima. Ove aktivnosti moraju da budu u skladu sa definisanom linijom i vaspitno-obrazovnim pravcem muzeja.

Galerija Zuzke Medveđ

GZM

Galerija Zuzke Medveđ svečano je otvorena u subotu, 1. jula 1989. Prvu izložbenu ekspoziciju činilo je 54 restauriranih dela Zuzke Medveđ iz dobijenog fonda. Ekspoziciju su sačinjavali portreti, portreti sa narodnom nošnjom, narodno-žanrovske figuralne kompozicije, mrtva priroda, akti i pejzaži.

Narodno graditeljstvo

najstarsy-dom

Spomenik kulture od izuzetnog značaja „Zavičajna kuća“ u Petrovcu je građevina panonskog tipa koje su se gradile od 18. do polovine 20. veka. Kuća je građena tehnikom nabijanja gline i celom površinom je delimično ukopana u zemlju. Krov je na dve vode, napravljen od trske i okrenut zabatom prema ulici. U kući se nalaze predmeti koji predstavljaju tradicionalno prebivalište vojvođanskih Slovaka.

Izložbe MVS

plagat za horami2018 tlac 1

Za horami, za dolami – tri storočia…

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského…
150 rokov divadla

150 rokov divadla v Petrovci,…

05.08.2016 – 31.12.2016 – 150 rokov divadla v Petrovci, dokumentačná výstava autora Vladimíra…
Hermanov brloh Hermanova jazbina Celje 1a

2016 - Narodeniny v Hermanovom brlohu –…

17.02.2016 – 10.03.2016 – Narodeniny v Hermanovom brlohu – Detské múzeum, Celje, SlovínskoAutorka…
01 MVS Slovenska izba Kombinacia 2015 1

2015 - Slovenská izba, Poznáte ma? Odev…

07.08.2015 - 31.12.2015 – Slovenská izba, Poznáte ma? a Odev detí v minulosti Slovákov vo Vojvodine…

Lista izložbi GZM

3 BIENALE Katalog - 20 DECEMBER 2014

3. bienále slovenských výtvarníkov – amatérov

26.12. – 31.12.2014 – 3. bienále slovenských výtvarníkov amaterov. Kolektívna výstava umelcov z…
2014 R JANDRIC grafiky

Radovan Jandrić – grafiky

10.10. – 11.11.2014 – Radovan Jandrić – grafiky, samostatná výstava pri príležitosti životného…
01 Dni-japonskej-g 0514-00

Dni japonskej kultúry

22.05. – 10.06.2014 Dni japonskej kultúry – výstava ukiyo-e grafík z 18. a 19. storočia, majiteľa…

Iz sadržaja...

1997 Ivan Popovic

Ivan Popovič

Samostatná výstava kresleného humoru a ilustrácií. 07.06.1997 – 01.07.1997
plagat za horami2018 tlac 1

Za horami, za dolami – tri storočia Slovákov vo…

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci…
2006 Vytvarne-umenie-Slovakov-vo-Vojvodine

Výtvarné umenie Slovákov vo Vojvodine v 20.…

Jeden z možných pohľadov. 01.11.2006 – 26.11.2006
Website by Webmedia