Petnaest godina rada Galerije Zuzke Medveđ

 Od svog osnivanja 01. jula 1989 godine do danas, Galerija Zuzke Medveđ postala je najznačajnija likovna institucija vojvođanskih Slovaka. Savremena likovna umetnost vojvođanskih Slovaka se i zahvaljujući Galeriji Zuzke Medveđ u novijim vremenima institucionalizovala, kao jedan od najživljih i najbogatijih segmenata savremene kulture vojvođanskih Slovaka. Za prošlih petnaest godina, u izložbenim prostorima Galerije Zuzke Medveđ završno sa 2004 godinom, realizovalo se šesdeset i jedna izložba. Od toga više od polovine (36 izložbi i jedna dvojna izložba) bile su samostalne likovne prezentacije pre svega vodećih slovačkih vojvođanskih umetnika, najviše akademskih i profesionalnih, ali i umetnika-amatera i naivnih umetnika. Setili smo se i Zuzke Medveđ, četiri puta, zbog toga što je njen zavetni poklon građanima Petrovca bio impuls za osnivanje ove galerije, memorijalnim izložbama i na Mihala Kiralja (1955 – 1995), Olgu Garay-Babylon (1905 – 1988) i na prvog akademskog slikara iz redova vojvođanskih Slovaka Karla Miloslava Lehotskog (1879 – 1929). Samostalne izložbe smo realizovali prilikom životnih jubileja umetnika.
 Zajedničkih izložbi u Galeriji Zuzke Medveđ u periodu od 1989 – 2004 bilo je dvadeset četiri. Bilo je to nekoliko izložbi umetnika-amatera i naivnih umetnika, nekoliko izložbi alternativnog ili eksperimentalnog umetničkog pravca i nekoliko izložbi sa tematskim usmerenjem. Najznačajnija zajednička izložba koja se održava u neparnim godinama od 1991 godine je Bijenale slovačkih umetnika u Srbiji i Crnoj Gori, ili Jugoslaviji, koja svake druge godine okuplja i prikazuje radove više od dvadeset slovačkih profesionalnih i akademski učenih umetnika.
U prethodnom periodu bilo je realizovano 7. bijenala. Prilikom bijenala Galerija Zuzke Medveđ dodeljuje umetnicima Nagradu K. M. Lehotskog za najbolju samostalnu izložbu za prethodni period od dve godine, kao i Nagradu Kirila Kutlika za životno delo.
 Od 1999 godine Galerija Zuzke Medveđ, u saradnji sa redakcijom časopisa “Nový život”, organizuje Likovno savetovanje, na kojem se analiziraju pitanja iz prošlosti i savremena likovna umetnost vojvođanskih Slovaka.
 Galerija Zuzke Medveđ je u velikoj meri doprinela afirmaciji i popularizaciji likovne umetnosti vojvođanskih Slovaka u širim razmerima, kako u našoj državi, tako i u Slovačkoj. U saradnji sa Kancelarijom za dijasporu iz Slovačke republike, 2000 godine je organizovala prvu zajedničku izložbu slovačkih akademskih i profesionalnih umetnika iz Jugoslavije u Slovačkoj, pod nazivom “Uticaji”. Takođe je bila jedan od organizatora samostalne izložbe Pavla Čanjija u palati Predsednika u Bratislavi. Godine 2001, je zajedno organizovala izložbu slika Zuzke Medveđ u Narodnom muzeju u Beogradu a realizovala je i nekoliko prezentacija savremene likovne umetnosti u Novom Sadu (2002), u Kikindi i Beogradu (2004).
U nesrećnim privrednim i društvenim uslovima Galerija Zuzke Medveđ je postala dakle značajna kulturna institucija vojvođanskih Slovaka. Ovom publikacijom hteli smo da odamo počast petnaest godina dugom putu i setiti se nekih slika naših umetnika, koje smo već imali mogućnost da vidimo u izložbenim prostorima Galerije Zuzke Medveđ.

Vladimir Valenćik

Ekspozicije muzeja

expozicie-mvs

Osnovnom obavezom muzeja je čuvati za buduće generacije kolekcije predmeta i koristiti ih za razvoj i proširenje znanja na osnovu proučavanja, vaspitno-obrazovnih aktivnosti, stalnih ekspozicija, privremenih izložbi i drugim naučnim aktivnostima. Ove aktivnosti moraju da budu u skladu sa definisanom linijom i vaspitno-obrazovnim pravcem muzeja.

Galerija Zuzke Medveđ

GZM

Galerija Zuzke Medveđ svečano je otvorena u subotu, 1. jula 1989. Prvu izložbenu ekspoziciju činilo je 54 restauriranih dela Zuzke Medveđ iz dobijenog fonda. Ekspoziciju su sačinjavali portreti, portreti sa narodnom nošnjom, narodno-žanrovske figuralne kompozicije, mrtva priroda, akti i pejzaži.

Narodno graditeljstvo

najstarsy-dom

Spomenik kulture od izuzetnog značaja „Zavičajna kuća“ u Petrovcu je građevina panonskog tipa koje su se gradile od 18. do polovine 20. veka. Kuća je građena tehnikom nabijanja gline i celom površinom je delimično ukopana u zemlju. Krov je na dve vode, napravljen od trske i okrenut zabatom prema ulici. U kući se nalaze predmeti koji predstavljaju tradicionalno prebivalište vojvođanskih Slovaka.

Iz sadržaja...

Default Image

Ľuboslav Majera: Scénický medzičas

Samostatná výstava malieb, kresieb, papierových sôch a masiek. 31.10.1992 – 15.11.1992
Default Image

Zuzka Medveďová (1897 – 1985)

Výstava 54 obrazov, ktoré tvoria prvú stálu expozíciu GZM 01.06.1989 – 20.10.1989
Kone 1991 1992

Kone

Kolektívna tematická výstava 21.12.1991 – 21.01.1992
1992 Giga Djuragic Dile

Giga Duragić – Dile

samostatná výstava 08.02.1992 – 23.02.1992

Lista izložbi GZM

3 BIENALE Katalog - 20 DECEMBER 2014

3. bienále slovenských výtvarníkov – amatérov

26.12. – 31.12.2014 – 3. bienále slovenských výtvarníkov amaterov. Kolektívna výstava umelcov z…
2014 R JANDRIC grafiky

Radovan Jandrić – grafiky

10.10. – 11.11.2014 – Radovan Jandrić – grafiky, samostatná výstava pri príležitosti životného…
01 Dni-japonskej-g 0514-00

Dni japonskej kultúry

22.05. – 10.06.2014 Dni japonskej kultúry – výstava ukiyo-e grafík z 18. a 19. storočia, majiteľa…

Izložbe MVS

Plagat PREDOK slovensky

Предок - симбол етничког идентитета…

Предок - симбол етничког идентитета војвођанских Словака
velke zhromazdenie

Slovaci i Velika narodna skupština u…

Slovaci i Velika narodna skupština u Novom Sadu 25. novembra 1918. godine Autor: MA Jan Đemrovski
plagat za horami2018 tlac 1

Za horami, za dolami – tri storočia…

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského…
Website by Webmedia