11. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - 10.12.-31.12.2011

2011 11-BienaleTohto roku koncom novembra uplynulo dvadsať rokov od založenia ústredného výstavného podujatia slovenských akademických a profesionálnych výtvarníkov v Srbsku. Prehliadka aktuálnej tvorby slovenských vojvodinských akademických maliarov, grafikov a sochárov dáva nám možnosť nazrieť a zvážiť, kam smeruje naše výtvarné umenie, tvoriace významný segment súčasnej kultúry slovenského spoločenstva v Srbsku.
Jedenáste bienále predstavuje ukážku z najnovšej tvorby dvadsaťjeden našich výtvarných umelcov. Podujatie má pevné jadro, ktoré tvorí skupina výtvarníkov vystavujúcich svoje práce pravidelne už dvadsať rokov. Túto skupinu výtvarníkov treba mať na zreteli , aj keď hovoríme o súčasnom slovenskom vojvodinskom umení na sklonku 20. a začiatku 21. storočia.

Vysoké dosahy a dynamickosť tvorby Miry Brtkovej, Pavla Čániho, Márie Gaškovej, Jozefa Klátika, Pavla Popa, Milana Súdiho, Rastislava Škulca a Viery Fajndovićovej-Súdiovej – ktorú ani choroba nemohla odlúčiť od palety a štetca – udávali smer výtvarnej tvorbe vojvodinských Slovákov za uplynulých dvadsať rokov. Sú tu, samozrejme, aj mladší výtvarníci: Ján Agarský, Miško Bolf, Michal Ďurovka a Marian Karavla, ktorí sa neskoršie zapojili, ale zotrvávajú včleňovaním svojej tvorby aj do kontextu slovenského vojvodinského výtvarníctva.

Jedenáste bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku je – zdá sa – etablovanou umeleckou prehliadkou. Ničoho priveľa – ničoho primálo. Teda, je to výstava na správnu mieru, ktorá adekvátne odzrkadľuje aktuálny stav nášho profesionálneho výtvarníctva.
Akademická maliarka Mira Brtková zo Starej Pazovy zotrváva pri trojrozmernej priestorovej tvorbe, ale keď ide o obrazy, vstúpila do nového, hýriaceho sa farbami cyklu malieb, po období „bielych obrazov“. Transformovanú nadväznosť na slovenskú ľudovú tradíciu prítomnú obdobne vo výtvarnej tvorbe Miry Mrtkovej najnovšie badať aj vo výtvarnej tvorbe akademického grafika a maliara Pavla Čániho, ktorý do najnovších malieb aplikuje výrobok ľudového tkáčstva – handrovku.
Akademický maliar Pavel Pop tiež posunul svoje tvorivé záujmy z portrétov svetoznámych výtvarníkov na kompozície citácií z tvorby svetových umelcov podané na plátnach väčších rozmerov v technike olejomaľby.
Podstatné odchýlky v rámci výtvarných poetík iných jednotlivých výtvarníkov nebadať. Iba akademický maliar Michal Ďurovka z Kysáča navonok opustil svoju výtvarnú poetiku a venoval sa krajinomaľbe menších rozmerov, podanej na hranici abstrakcie. V transformáciách krajiny zotrval aj Ján Agarský a zaujímavý pohľad na krajinu nám ponúkla aj Daniela Triašková, jediná predstaviteľka „klasickej“ grafickej tvorby na tohtoročnom bienále.
Tradičný pohľad na obraz nám na 11. bienále ponúkajú Ivan Križan so svojími pastóznymi olejomaľbami a Mária Galátová-Ćirovićová so svojimi pastelmi. Milan Súdi tiež možno niekoho prekvapí svojimi najnovšími olejomaľbami.
Digitálna grafika, čiže digitálna tlač je čoraz prítomnejšia medzi našimi výtvarníkmi, najmä grafikmi. Tak sa printmi na 11. bienále predstavili Martina Hlodová zo Starej Pazovy, Milan Grňa z Báčskej Palanky a Zvonimír Pudelka z Pivnice, respektíve z Bratislavy.
Priestorové práce na 11. bienále predstavili akademický sochár Ján Stupavský zo Starej Pazovy, ale aj maliari Mira Brtková a Marjan Karavla.
Na 11. bienále badať prevahu rôznych obmien abstraktného výtvarného prejavu, hoci aj autentická figurálna interpretácia, s akou sa stretáme u jubilujúceho maliara Jaroslava Šimoviča, tiež vie zaujať.
Osobitnú pozornosť na 11. bienále si však zaslúži olejomaľba kovačického rodáka, akademického maliara Martina Kizúra, ktorá cestovala na toto bienále z Austrálie až dvadsať dní a je svedectvom toho, že Martin Kizúr aj po dvadsiatich rokoch v Austrálii si zachoval základné koordináty svoj výtvarnej poetiky vytvorené kedysi dávno v Srbsku.
Bienále definitívne žije a významne dotvára súčasnú kultúrnu mapu vojvodinských Slovákov. Práve preto Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku ho vyhlásila za kultúrne podujatie osobitného významu pre Slovákov v Srbsku.

Vladimír Valentík
komisár 11. bienále
(text prevzatý z katalógu)

Ekspozicije muzeja

expozicie-mvs

Osnovnom obavezom muzeja je čuvati za buduće generacije kolekcije predmeta i koristiti ih za razvoj i proširenje znanja na osnovu proučavanja, vaspitno-obrazovnih aktivnosti, stalnih ekspozicija, privremenih izložbi i drugim naučnim aktivnostima. Ove aktivnosti moraju da budu u skladu sa definisanom linijom i vaspitno-obrazovnim pravcem muzeja.

Galerija Zuzke Medveđ

GZM

Galerija Zuzke Medveđ svečano je otvorena u subotu, 1. jula 1989. Prvu izložbenu ekspoziciju činilo je 54 restauriranih dela Zuzke Medveđ iz dobijenog fonda. Ekspoziciju su sačinjavali portreti, portreti sa narodnom nošnjom, narodno-žanrovske figuralne kompozicije, mrtva priroda, akti i pejzaži.

Narodno graditeljstvo

najstarsy-dom

Spomenik kulture od izuzetnog značaja „Zavičajna kuća“ u Petrovcu je građevina panonskog tipa koje su se gradile od 18. do polovine 20. veka. Kuća je građena tehnikom nabijanja gline i celom površinom je delimično ukopana u zemlju. Krov je na dve vode, napravljen od trske i okrenut zabatom prema ulici. U kući se nalaze predmeti koji predstavljaju tradicionalno prebivalište vojvođanskih Slovaka.

Iz sadržaja...

23 Ivan-Krizan 1994i

Ivan Križan

Retrospektívna výstava pri príležitosti 50.-tých narodenín autora. 30.09.1994 – 31.10.1994
Jan-Agarsky 2010

Ján Agarský

Samostatná výstava obrazov. 24.11.2010 – 16.12.2010

Lista izložbi GZM

3 BIENALE Katalog - 20 DECEMBER 2014

3. bienále slovenských výtvarníkov – amatérov

26.12. – 31.12.2014 – 3. bienále slovenských výtvarníkov amaterov. Kolektívna výstava umelcov z…
2014 R JANDRIC grafiky

Radovan Jandrić – grafiky

10.10. – 11.11.2014 – Radovan Jandrić – grafiky, samostatná výstava pri príležitosti životného…
01 Dni-japonskej-g 0514-00

Dni japonskej kultúry

22.05. – 10.06.2014 Dni japonskej kultúry – výstava ukiyo-e grafík z 18. a 19. storočia, majiteľa…

Izložbe MVS

Plagat PREDOK slovensky

Предок - симбол етничког идентитета…

Предок - симбол етничког идентитета војвођанских Словака
velke zhromazdenie

Slovaci i Velika narodna skupština u…

Slovaci i Velika narodna skupština u Novom Sadu 25. novembra 1918. godine Autor: MA Jan Đemrovski
plagat za horami2018 tlac 1

Za horami, za dolami – tri storočia…

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského…
Website by Webmedia