6. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 15.12.-31.12.2001

2001 6 bienaleUbehlo desať rokov od založenia najvýznamnejšej výtvarnej manifestácie juhoslovanských Slovákov – Bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii. Znamenalo to zároveň aj inštitucionalizáciu slovenského výtvarníctva u nás, čo podstatne prispelo ku kompletizácii súčasnej slovenskej kultúry na týchto priestoroch. Naša súčasná výtvarná tvorba sa tak stala sférou kultúry, ktorá neustále rozširuje súčasnú senzibilitu a umelecké cítenie, zamedzujúc ospalosť ducha. Aj náplň 6. bienále – prvého v novom storočí a miléniu – tomu plne nasvedčuje. Smerovanie ducha 22 umelcov hovorí o tom fluide, ktorý iba prichádza.

Jednou z prítomných charakteristík 6. bienále je i revitalizácia výtvarných techník. Maliari sa prejavujú ako sochári, sochári ako grafici a grafici ako maliari. Tak maliarka Mira Brtková v úplnosti siahla za priestorovým prejavom, grafik Pavel Pop maľuje oneirické vízie na plátnach veľkých rozmerov, sochár Ján Stupavský sa vyskúšal v grafickej technike suchej ihly a grafik Pavel Čáni svoje grafiky – vypracované v duchu imaginatívneho realizmu – využíva aj ako materiál pre umeleckú inštaláciu. I mladší maliar Ďula Šanta sa rozhodol pre umeleckú inštaláciu, využívajúc tradíciu poetiky ready-made, prítomnú i pri sochárskych prácach Miri Brtkovej. Maliarka Mária Gašková po čírom maliarskom období skúša kompozičné možnosti a textúru koláže. Rastislav Škulec sa po dlhšom období zaoberania sa priestorovým výtvarným prejavom vrátil k dvojrozmeru.
Zároveň badať i posun na palete a vo výtvarnej poetike maliarky Viery Fajndovićovej-Súdiovej, ktorá znovu využíva redukovanú štylizáciu tvarov, podobne ako v jej prvom tvorivom období, iba teraz už farbou a tvarom omnoho voľnejšie. Selenčský maliar Miško Bolf sa čoraz úspešnejšie predstavuje v abstraktnom výtvarnom prejave, hoci ho poznáme ako figuralistu.
V začatých výtvarných smerovaniach však úspešne pokračujú maliari Jaroslav Šimovič so svojou charakteristickou „šedou“ paletou, Milan Súdi zaoberajúci sa i naďalej témami zo scénických umení, Ján Agarský v skúšaní hraníc asociatívnej krajinomaľby a Jozef Klátik skúšajúci minimalistické maliarske názory smerujúce k prekonaniu a sebapopretiu maliarskeho média. Tiež nám i najnovšie práce kovačického rodáka Martina Kizúra z Austrálie nasvedčujú jeho dôslednosť vo výtvarnej poetike s menšími odchýlkami. Dôsledný vo figurálnom maliarskom prejave zostáva i naďalej Ivan Križan. Tiež je v svojich umeleckých akciách dôsledný i Jaroslav Supek, ktorý sa v uplynulom období zaoberal akciami v rámci cyklu Spal som. Mladí maliari Marjan Karavla, Michal Ďurovka a grafička Sandra Kopčoková svojimi prácami vytvorili vlastné rozpoznateľné individuálne prejavy v duchu súčasných maliarskych smerovaní vo svete.
Osobitnú pozornosť venujeme umelcom, s ktorými sa prvýkrát stretáme na bienále a pravdepodobne i v slovenskej kultúrnej verejnosti. Sú to Belehradčania Katica Pavelková-Vukajlovičová (29. januára 1954) a jej brat sochár Miloslav Pavelka (16. marca 1951). Obaja sú členmi ULUPUDS, čiže Združenia výtvarných umelcov úžitkových umení a dizajnu Srbska, už dvadsať rokov. Katica Pavelková-Vukajlovičová vyštudovala keramiku na Fakulte úžitkových umení v Belehrade, kde absolvovala aj postgraduálne štúdium. Vystavovala svoje práce doma a v zahraničí a dostali sa jej i početné ceny a uznania. Miloslav Pavelka vyštudoval sochárstvo tiež na Fakulte úžitkových umení v Belehrade. Zaoberá sa tiež keramikou, a to veľmi úspešne. Za tvorbu dostal početné ceny a uznania. Jeho dve práce sa nachádzajú v zbierke Múzea úžitkových umení v Belehrade a dve v zbierke Výtvarných stretnutí (Likovni susreti) v Subotici.
Najmladšia účastníčka tohtoročného bienále Jana Viergová (1975) sa tiež zúčastňuje na bienále prvýkrát. Je absolventkou Výtvarnej akadémie v Novom Sade. Jej originálny prístup k výtvarnej tvorbe určite priláka milovníkov umenia.
V poradí 6. bienále – po desiatich rokoch trvania – zoskupilo teda rekordný počet výtvarníkov a takmer v úplnosti nám umožnilo prehľad aktuálnej chvíle nášho výtvarníctva.

Vladimír Valentík
(z katalógu 10. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec 2009, s. 44-45-46)

Ekspozicije muzeja

expozicie-mvs

Osnovnom obavezom muzeja je čuvati za buduće generacije kolekcije predmeta i koristiti ih za razvoj i proširenje znanja na osnovu proučavanja, vaspitno-obrazovnih aktivnosti, stalnih ekspozicija, privremenih izložbi i drugim naučnim aktivnostima. Ove aktivnosti moraju da budu u skladu sa definisanom linijom i vaspitno-obrazovnim pravcem muzeja.

Galerija Zuzke Medveđ

GZM

Galerija Zuzke Medveđ svečano je otvorena u subotu, 1. jula 1989. Prvu izložbenu ekspoziciju činilo je 54 restauriranih dela Zuzke Medveđ iz dobijenog fonda. Ekspoziciju su sačinjavali portreti, portreti sa narodnom nošnjom, narodno-žanrovske figuralne kompozicije, mrtva priroda, akti i pejzaži.

Narodno graditeljstvo

najstarsy-dom

Spomenik kulture od izuzetnog značaja „Zavičajna kuća“ u Petrovcu je građevina panonskog tipa koje su se gradile od 18. do polovine 20. veka. Kuća je građena tehnikom nabijanja gline i celom površinom je delimično ukopana u zemlju. Krov je na dve vode, napravljen od trske i okrenut zabatom prema ulici. U kući se nalaze predmeti koji predstavljaju tradicionalno prebivalište vojvođanskih Slovaka.

Iz sadržaja...

Jozef-Klatik 2009

Jozef Klátik

Samostatná výstava pri príležitosti autorových 60. rokov života. 07.11.2009 – 22.11.2009
Najstarsi dom ULICA

O zavičajnoj kući

Spomenik kulture „Najstarija kuća“ je građevina panonskog tipa koje su se gradile od 18.…

Lista izložbi GZM

3 BIENALE Katalog - 20 DECEMBER 2014

3. bienále slovenských výtvarníkov – amatérov

26.12. – 31.12.2014 – 3. bienále slovenských výtvarníkov amaterov. Kolektívna výstava umelcov z…
2014 R JANDRIC grafiky

Radovan Jandrić – grafiky

10.10. – 11.11.2014 – Radovan Jandrić – grafiky, samostatná výstava pri príležitosti životného…
01 Dni-japonskej-g 0514-00

Dni japonskej kultúry

22.05. – 10.06.2014 Dni japonskej kultúry – výstava ukiyo-e grafík z 18. a 19. storočia, majiteľa…

Izložbe MVS

Plagat PREDOK slovensky

Предок - симбол етничког идентитета…

Предок - симбол етничког идентитета војвођанских Словака
velke zhromazdenie

Slovaci i Velika narodna skupština u…

Slovaci i Velika narodna skupština u Novom Sadu 25. novembra 1918. godine Autor: MA Jan Đemrovski
plagat za horami2018 tlac 1

Za horami, za dolami – tri storočia…

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského…
Website by Webmedia