2007 - Tradičný účes Slovákov vo Vojvodine a prikrívky hlavy

Čítať ďalej: 2007 - Tradičný účes Slovákov vo Vojvodine a prikrívky hlavy

Dôležité miesto v kroji Slovákov má pokrývka hlavy a úprava vlasov. Je to najarchaickejšia časť odevu. Ihlice, ktoré sa používajú v Banáte a hrebene z Báčky a Sriemu, používajú sa od čias príchodu Slovákov a územie Vojvodiny. Pokrývky na hlavách vydatých žien, čepiec alebo čepec a kitka, i keď menia formu, materiál i spôsob ozdobovania, zachovávajú si svoje tradičné poslanie.

Dievčatám sa vlasy nestrihali ale sa zapletali tak, aby sa o ne nemuseli starať aspoň niekoľko dní. Charakteristické je zapletanie vlasov na zápletky, na vykrútky a na bikuľe. Na zápletky sa česalo v Báčke a Srieme. V Banáte (s výnimkou Aradáča) sa češe na výkrutky. Dievčatá v Aradáči, v dedinách Sriemu a Báčky sú česané aj na bikuľe. O niečo novšie spôsoby česania dievčat sú zapletanie do dvoch, troch alebo štyroch vrkočov.

2005 - Petrovec: minulosť a súčasnosť slovom a obrazom

Čítať ďalej: 2005 - Petrovec: minulosť a súčasnosť slovom a obrazomSlováci sa začali sťahovať do Petrovca roku 1745. Vo Futogu uzavreli zo zemepánom Arsenom Čarnojevićom osadnícku zmluvu 25. mája 1747. Osadníckou zmluvou dostali na obrábanie celý petrovský chotár. Z úrody boli povinní dávať deviatu čiastku a z pustatiny Bodoň ôsmu čiastku. Zároveň im bolo dovolené od roku 1748 mať dve krčmy, jednu pánsku a jednu obecnú, povinné zásobovať sa pivom a pálenkou z futockého pánstva.
Koncom roku 1779 bolo v Petrovci 448 domov, 11718 jutár zeme, 708 mužov, 675 žien, 688 chlapcov a 600 dievčeniec. Spolu 2671 obyvateľov, ktorí platili daň vo výške 2039 zlatých a 25 grajciarov.
Petrovský evanjelici po získaní náboženskej slobody si roku 1783 dali vystavať chrám, ktorý projektoval Jozef Kiš. Roku 1820 sa rozhodli ho opraviť, ale zároveň i zväčšiť a rozšíriť. Zadovážili si 400.000 tehál a z Liptova stavebné drevo, približne 400 brvien, ktoré Váhom a Dunajom ako plte prišli až do Begeča. Projekt a výstavbu zverili Jakubovi Schmausovi z Nového Vrbasu.

1980 - Hmotná kultúra Slovákov vo Vojvodine

Čítať ďalej: 1980 - Hmotná kultúra Slovákov vo VojvodineSlovenská etnická skupina v Juhoslávii žije dlhšie než dve storočia, prevažne vo Vojvodine — v Báčke, Banáte a v Srieme.
Slováci sa do našich krajov začali sťahovať v procese etnických migrácií európskeho obyvateľstva, už na začiatku XVIII. storočia, ktoré boli následkom sociálno-ekonomických podmienok v tom čase. Silnejší migračný prúd osídlil tieto kraje už polovicou XVIII. storočia, a to pánske majetky v Báčke a potom aj územie Vojenskej hranice Banátu a Sriemu.
Rok 1745 zaznamenaný je ako počiatok osídľovania slovenského živlu na území Báčky. Vtedy prvá skupina slovenských prisťahovalcov prišla na futocké panstvo a osídlila časť chotáru obce Petrovec. Bo¬lo to zároveň prvé a najpočetnejšie sídlisko na území Báčky.

2004 - Výstava slovenského ľudového kroja

Národne múzeum je opravdivým pokladom duchovnej a hmotnej kultúry Slovákov žijúcich vo Vojvodine.
Zbierky Múzea zachovávajú predmety domáckej výroby, remeselníctva, ľudový odev ale aj bohatú archívu.
Väčšina predmetov v Múzeu datuje z druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia.
Pretože je priestor Múzea tesný, rozhodli sme sa pre úpravu interiéru a ľudový odev.

Izbový inventár v prvej polovici 19. storočia tvoria: posteľ, stôl, lavice, zriedka stoličky, potom láda – truhla alebo skriňa, vešiak na šaty. Už od druhej polovice 20. storočia súčasťou interiéru bola jednokrídlová alebo dvojkrídlová skriňa - kasňa, ktorú obyčajne prinášala nevesta do vena. Rad maľovaných tanierov, ktoré ozdobovali steny sedliackych izieb a kuchýň dotvárali konečný obraz interiéru.

Expozície múzea

expozicie-mvs

Základnou povinnosťou múzea je uchovávať pre budúce generácie zbierkové predmety a využívať ich na rozvoj a rozširovanie poznatkov na základe výskumu, výchovno-vzdelávacej činnosti, stálych expozícií, dočasných výstav a ďalšími odbornými činnosťami. ...>

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej bola slávnostne otvorená v sobotu 1. júla 1989. Prvá výstavná expozícia pozostávala z 54 zreštaurovaných prác Zuzky Medveďovej z darovaného fondu. Expozíciu tvorili portréty, krojované portréty, ľudovožánrové figurálne kompozície, kvetinové zátišia, akty a krajinky.

Ľudová architektúra

najstarsy-dom

Ľudová architektúra - kultúrna pamiatka „Najstarší dom v Petrovci“ je hlinená stavba panónskeho typu, aké sa stavali v období od 18. do polovice 20. storočia. Dom je robený technikou nabíjania hliny a celá jeho plocha je čiastočne pod úrovňou zeme. Sedlová strecha je z trstiny, otočená štítom do ulice. ...>

Výstavi MVS

150 rokov divadla

150 rokov divadla v Petrovci,…

05.08.2016 – 31.12.2016 – 150 rokov divadla v Petrovci, dokumentačná výstava autora Vladimíra…
Hermanov brloh Hermanova jazbina Celje 1a

2016 - Narodeniny v Hermanovom brlohu –…

17.02.2016 – 10.03.2016 – Narodeniny v Hermanovom brlohu – Detské múzeum, Celje, SlovínskoAutorka…
01 MVS Slovenska izba Kombinacia 2015 1

2015 - Slovenská izba, Poznáte ma? Odev…

07.08.2015 - 31.12.2015 – Slovenská izba, Poznáte ma? a Odev detí v minulosti Slovákov vo Vojvodine…
Pozvanka Pozivnica Belehrad MVS 2015

2015 - Výstava Slovenského ľudového…

04.08.2015 o 19.00 hod. Etnografické múzeum v Belehrade

Zoznam výstav GZM

BIENALE 14 1

14. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

16.12 – 31.12.2017 14. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku Petrovec 2017 – kolektívna výstava
2017 Miroslav Cipar Katalog 1

Miroslav Cipár – samostatná výstava malieb,…

28.10. – 20.11.2017 Miroslav Cipár – samostatná výstava malieb, kresieb a ilustrácií
Grafika v Petrovci Plagat 2017

Grafika v Petrovci

20.05.2017 – 31.07.2017 Grafika v Petrovci, kolektívna výstava Pavel Čáni, Michal Kiráľ, Daniela…
Plagat Martin Kizur 2017

Martin Kizúr - Austrálske pohľady

13.04.2017 – 19.05.2017 Samostatná výstava malieb a grafík pri príležitosti autorových šesťdesiatin.

Z obsahu...

Default Image

Ján Bačúr

Samostatná výstava. 28.02.1998 – 22.03.1998
2011 11-Bienale

11. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku -…

Tohto roku koncom novembra uplynulo dvadsať rokov od založenia ústredného výstavného…
7-bienale 2003

7. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii…

Spoločná výstava. 19.12.2003 – 31.12.2003
JAN CAJAK

2013 - Ján Čajak 1863 – 1944

Dokumentárna výstava pri príležitosti 150. výročia narodenia a 70. výročia úmrtia Ján…
Website by Webmedia