Grafika v Petrovci

20.05.2017 – 31.07.2017

Grafika v Petrovci, kolektívna výstava

Pavel Čáni, Michal Kiráľ, Daniela Triašková, Anna Andrejićová, Emília Valentíková

Grafika v Petrovci Plagat 2017

KATALOG

OBAL Grafika v Petrovci

Pozvánka Grafika v Petrovci

FOTOGRAFIE Z OTVÁRANIA VÝSTAVY

GRAFIKA V PETROVCI
Voľná grafická tvorba ako špecifická výtvarná disciplína v Petrovci, ale aj všeobecne v slovenskom vojvodinskom prostredí, ani nemá veľmi dlhú tradíciu. Prvé grafiky v slovenskom vojvodinskom výtvarnom umení vznikali v polovici päťdesiatych rokov 20. storočia. Sú to miniatúry Anny Pixiadesovej, vypracované výškotlačovou technikou. Až koncom šesťdesiatych rokov si grafiku (tak voľnú, ako aj úžitkovú) zvolili prví naši študenti na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Vladimír Kardelis z Kysáča, Pavel Pop a Jozef Klátik zo Starej Pazovy). Pre štúdium grafiky doma, v Juhoslávii, sa prvý rozhodol Pavel Čáni, ktorý grafiku vyštudoval u profesora Halila Tikvešu na Akadémii umení v Novom Sade v roku 1978. Po ňom, uprednostňujúc úžitkovú grafiku, ďalší Petrovčan Michal Kiráľ úžitkovú a voľnú grafiku vyštudoval na Fakulte úžitkových umení v Belehrade v roku 1979 (po ňom v Belehrade vyštudoval grafiku aj Kovačičan Martin Kizúr).
 Pavel Čáni v svojej voľnej grafickej tvorbe uprednostňuje predovšetkým hĺbkotlačové grafické techniky a ich kombináciu (lept, akvatinta, suchá ihla...).
Podobné techniky preferoval vo svojej voľnej grafickej tvorbe aj Michal Kiráľ. Príchodom mladších grafičiek na petrovskú výtvarnú scénu pribudli aj iné grafické techniky. Tak Daniela Triašková vypracovala najväčší cyklus svojich voľných grafických listov tlačou z výšky – linorezom, ale aj pomerne frekventovanou technikou na novosadskej výtvarnej akadémii – linogravúrou. U ešte mladšej predstaviteľky grafickej tvorby v Petrovci, Anny Andrejićovej, je obľúbenou technikou kolografia. Najmladšia predstaviteľka Emília Valentíková má tiež blízko k leptu, ale sa vyskúšala pre túto výstavu aj v iných grafických technikách (litografia, kolografia...).
 Keď ide o výtvarný prejav, Čáni a Kiráľ majú bližšie k figurálnemu výtvarnému podaniu a Triašková a Andrejićová k abstraktnému, hoci Triašková tu východisko mala v redukovanom znázorňovaní krajiny a Andrejićová v silne štylizovanom znázornení stromu. U Valentíkovej je na starších grafických listoch prítomná figurácia (ako u Čániho a Kiráľa), ale v najnovšom cykle sa začala vzďaľovať do geometrickej abstrakcie.
 Expozíciou Grafika v Petrovci sme sa snažili upozorniť na prítomnosť tejto výtvarnej disciplíny aj v našom prostredí a pokúsiť sa preskúmať jej kontinuitu a aktuálny stav.

Vladimír Valentík, kurátor výstavy

Expozície múzea

expozicie-mvs

Základnou povinnosťou múzea je uchovávať pre budúce generácie zbierkové predmety a využívať ich na rozvoj a rozširovanie poznatkov na základe výskumu, výchovno-vzdelávacej činnosti, stálych expozícií, dočasných výstav a ďalšími odbornými činnosťami. ...>

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej bola slávnostne otvorená v sobotu 1. júla 1989. Prvá výstavná expozícia pozostávala z 54 zreštaurovaných prác Zuzky Medveďovej z darovaného fondu. Expozíciu tvorili portréty, krojované portréty, ľudovožánrové figurálne kompozície, kvetinové zátišia, akty a krajinky.

Ľudová architektúra

najstarsy-dom

Ľudová architektúra - kultúrna pamiatka „Najstarší dom v Petrovci“ je hlinená stavba panónskeho typu, aké sa stavali v období od 18. do polovice 20. storočia. Dom je robený technikou nabíjania hliny a celá jeho plocha je čiastočne pod úrovňou zeme. Sedlová strecha je z trstiny, otočená štítom do ulice. ...>

Výstavi MVS

plagat za horami2018 tlac 1

Za horami, za dolami – tri storočia…

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského…
150 rokov divadla

150 rokov divadla v Petrovci,…

05.08.2016 – 31.12.2016 – 150 rokov divadla v Petrovci, dokumentačná výstava autora Vladimíra…
Hermanov brloh Hermanova jazbina Celje 1a

2016 - Narodeniny v Hermanovom brlohu –…

17.02.2016 – 10.03.2016 – Narodeniny v Hermanovom brlohu – Detské múzeum, Celje, SlovínskoAutorka…
01 MVS Slovenska izba Kombinacia 2015 1

2015 - Slovenská izba, Poznáte ma? Odev…

07.08.2015 - 31.12.2015 – Slovenská izba, Poznáte ma? a Odev detí v minulosti Slovákov vo Vojvodine…

Zoznam výstav GZM

BIENALE 14 1

14. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

16.12 – 31.12.2017 14. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku Petrovec 2017 – kolektívna výstava
2017 Miroslav Cipar Katalog 1

Miroslav Cipár – samostatná výstava malieb,…

28.10. – 20.11.2017 Miroslav Cipár – samostatná výstava malieb, kresieb a ilustrácií
Grafika v Petrovci Plagat 2017

Grafika v Petrovci

20.05.2017 – 31.07.2017 Grafika v Petrovci, kolektívna výstava Pavel Čáni, Michal Kiráľ, Daniela…
Plagat Martin Kizur 2017

Martin Kizúr - Austrálske pohľady

13.04.2017 – 19.05.2017 Samostatná výstava malieb a grafík pri príležitosti autorových šesťdesiatin.

Z obsahu...

Default Image

Pri príležitosti 20. výročia založenia a pôsobenia

Kniha: Činnosť Galérie ZUZKY MEDVEĎOVEJPri príležitosti 20. výročia založenia a pôsobenia…
Default Image

Ján Agarský

Samostatná výstava. 24.11.2012 – 16.12.2012
Default Image

Michal Kiráľ (1955 – 1995)

Retrospektívna výstava voľnej grafiky, kresieb, ilustrácií a grafického dizajnu.…
Default Image

Bienále - amatéry

Bienále - amatéry
Website by Webmedia