Pri príležitosti 20. výročia založenia a pôsobenia

Kniha: Činnosť Galérie ZUZKY MEDVEĎOVEJ
Pri príležitosti 20. výročia založenia a pôsobenia

Výtvarné umenie slovenských autorov vo Vojvodine má dlhú a zložitú tradíciu. Je to oblasť kultúry, ktorá ešte stále nie je dostatočne a odborne preskúmaná.
Dávno, začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia v petrovskej galérii Blatno, svoje pionierske kroky urobila skupina mladých zanietencov. Ponúkli novú formu i obsahy. Udial sa kvalitatívny posun, ktorý za následok mal presadenie nových poetík. Moderne koncipované výstavy a provokatívne prezentácie tvorby aktuálnych slovenských výtvarníkov sa zdali byť škandalózne. Boli to časy, keď sa obhajovali prežité hodnoty, založené na tradičnej etnokultúre. Dominoval populizmus, už či ako recidíva socialistických idey o záväznej masovosti v kultúre, alebo jednoducho bol to primitívny strach od nového, neznámeho. Princíp populizmu stál ako Damoklov meč nad hlavami jednotlivcov, ktorí vtedy boli skutočnou progresívnou elitou. Je šťastie, že práve tá blatnovská skupina prežila šikanovania a útoky ochrancov kvázisocialistických ideológov a od 1. júla 1989 pracovala v novozaloženej Galérii Zuzky Medveďovej.
Výtvarná pozostalosť Zuzky Medveďovej sa stala ústredným, teda primárnym obsahom činnosti galérie, ale v žiadnom prípade nie jediným. Už na samom štarte sa pracovalo profesionálne a odborne. Galéria otvorila dvere umelcom rôznych profilov a zameraní. Prezentovali sa diela akademických umelcov, ale i insitných a amatérov. V novembri 1991 v galérii bola vernisáž 1. bienále slovenského vojvodinského výtvarného umenia. Je to dodnes najväčšou výtvarnou prezentáciou slovenských akademických a afirmovaných výtvarníkov mimo Slovenska. Iniciatívou časopisu pre literatúru a kultúru Nový život bienále dostalo sprievodnú manifestáciu – Výtvarnícke snemovanie, ktoré sa časom stalo jediným odborným snemovaním o výtvarnom umení. Na snemovaní sa udeľujú dve ceny: Cena K. M. Lehotského za najlepšiu výstavu medzi dvoma bienále a Cena Cyrila Kutlíka za životné jubileum. Bienále sa stalo tradičnou umeleckou udalosťou, známou nielen v Petrovci, ale hosťovalo i v Novom Sade, Belehrade, Kikinde. V galérii vystavovali mnohí afirmovaní srbskí umelci, zahraniční umelci zo Slovenska, Austrálie, Kanady ...

Fundus galérie obsahuje više 800 obrazov, kresieb a skíc. Základná činnosť galérie je výstavno-dokumentačná.
Uvedená kniha je logickým pokračovaním prvej, vytlačenej pri príležitosti 10. výročia GZM. Nová kniha by zahrnula nasledovných 10 rokov úspešnej a bohatej činnosti galérie a stala sa vzácnym dokumentom a svedectvom doby.

Mgr. Pavel Čáni,
akademický maliar - grafik

Expozície múzea

expozicie-mvs

Základnou povinnosťou múzea je uchovávať pre budúce generácie zbierkové predmety a využívať ich na rozvoj a rozširovanie poznatkov na základe výskumu, výchovno-vzdelávacej činnosti, stálych expozícií, dočasných výstav a ďalšími odbornými činnosťami. ...>

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej bola slávnostne otvorená v sobotu 1. júla 1989. Prvá výstavná expozícia pozostávala z 54 zreštaurovaných prác Zuzky Medveďovej z darovaného fondu. Expozíciu tvorili portréty, krojované portréty, ľudovožánrové figurálne kompozície, kvetinové zátišia, akty a krajinky.

Ľudová architektúra

najstarsy-dom

Ľudová architektúra - kultúrna pamiatka „Najstarší dom v Petrovci“ je hlinená stavba panónskeho typu, aké sa stavali v období od 18. do polovice 20. storočia. Dom je robený technikou nabíjania hliny a celá jeho plocha je čiastočne pod úrovňou zeme. Sedlová strecha je z trstiny, otočená štítom do ulice. ...>

Z obsahu...

Default Image

Zoznam výstav

Zoznam výstav
2001 6 bienale

6. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii…

Spoločná výstava. 15.12.2001 – 31.12.2001
150 rokov divadla

150 rokov divadla v Petrovci, dokumentačná…

05.08.2016 – 31.12.2016 – 150 rokov divadla v Petrovci, dokumentačná výstava autora…

Zoznam výstav GZM

00 Emila Valentikova Labatova Vystava 2021

16. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku -…

18.12.2021 - 28.02.2022 16. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - kolektívna výstava (a 12.…
00 Emila Valentikova Labatova Vystava 2021

Emília Valentíková Labátová - Samostatná výstava…

20.11.2021 - 10.12.2021 Emília Valentíková Labátová - Samostatná výstava malieb, grafík a sôch
Bienale amaterov 6 2020 cover

6. bienále slovenských výtvarníkov amatérov –…

18. 12. 2020 – 26. 03. 2021 6. bienále slovenských výtvarníkov amatérov – kolektívna výstava

Výstavi MVS

Plagat PREDOK slovensky

Predok - symbol etnickej identity…

Predok - symbol etnickej identity vojvodinských Slovákov
velke zhromazdenie

Slováci a Veľké národné zhromaždenie v…

Slováci a Veľké národné zhromaždenie v Novom Sade 25. novembra 1918
plagat za horami2018 tlac 1

Za horami, za dolami – tri storočia…

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského…
Website by Webmedia