Pri príležitosti 20. výročia založenia a pôsobenia

Kniha: Činnosť Galérie ZUZKY MEDVEĎOVEJ
Pri príležitosti 20. výročia založenia a pôsobenia

Výtvarné umenie slovenských autorov vo Vojvodine má dlhú a zložitú tradíciu. Je to oblasť kultúry, ktorá ešte stále nie je dostatočne a odborne preskúmaná.
Dávno, začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia v petrovskej galérii Blatno, svoje pionierske kroky urobila skupina mladých zanietencov. Ponúkli novú formu i obsahy. Udial sa kvalitatívny posun, ktorý za následok mal presadenie nových poetík. Moderne koncipované výstavy a provokatívne prezentácie tvorby aktuálnych slovenských výtvarníkov sa zdali byť škandalózne. Boli to časy, keď sa obhajovali prežité hodnoty, založené na tradičnej etnokultúre. Dominoval populizmus, už či ako recidíva socialistických idey o záväznej masovosti v kultúre, alebo jednoducho bol to primitívny strach od nového, neznámeho. Princíp populizmu stál ako Damoklov meč nad hlavami jednotlivcov, ktorí vtedy boli skutočnou progresívnou elitou. Je šťastie, že práve tá blatnovská skupina prežila šikanovania a útoky ochrancov kvázisocialistických ideológov a od 1. júla 1989 pracovala v novozaloženej Galérii Zuzky Medveďovej.
Výtvarná pozostalosť Zuzky Medveďovej sa stala ústredným, teda primárnym obsahom činnosti galérie, ale v žiadnom prípade nie jediným. Už na samom štarte sa pracovalo profesionálne a odborne. Galéria otvorila dvere umelcom rôznych profilov a zameraní. Prezentovali sa diela akademických umelcov, ale i insitných a amatérov. V novembri 1991 v galérii bola vernisáž 1. bienále slovenského vojvodinského výtvarného umenia. Je to dodnes najväčšou výtvarnou prezentáciou slovenských akademických a afirmovaných výtvarníkov mimo Slovenska. Iniciatívou časopisu pre literatúru a kultúru Nový život bienále dostalo sprievodnú manifestáciu – Výtvarnícke snemovanie, ktoré sa časom stalo jediným odborným snemovaním o výtvarnom umení. Na snemovaní sa udeľujú dve ceny: Cena K. M. Lehotského za najlepšiu výstavu medzi dvoma bienále a Cena Cyrila Kutlíka za životné jubileum. Bienále sa stalo tradičnou umeleckou udalosťou, známou nielen v Petrovci, ale hosťovalo i v Novom Sade, Belehrade, Kikinde. V galérii vystavovali mnohí afirmovaní srbskí umelci, zahraniční umelci zo Slovenska, Austrálie, Kanady ...

Fundus galérie obsahuje više 800 obrazov, kresieb a skíc. Základná činnosť galérie je výstavno-dokumentačná.
Uvedená kniha je logickým pokračovaním prvej, vytlačenej pri príležitosti 10. výročia GZM. Nová kniha by zahrnula nasledovných 10 rokov úspešnej a bohatej činnosti galérie a stala sa vzácnym dokumentom a svedectvom doby.

Mgr. Pavel Čáni,
akademický maliar - grafik

Expozície múzea

expozicie-mvs

Základnou povinnosťou múzea je uchovávať pre budúce generácie zbierkové predmety a využívať ich na rozvoj a rozširovanie poznatkov na základe výskumu, výchovno-vzdelávacej činnosti, stálych expozícií, dočasných výstav a ďalšími odbornými činnosťami. ...>

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej bola slávnostne otvorená v sobotu 1. júla 1989. Prvá výstavná expozícia pozostávala z 54 zreštaurovaných prác Zuzky Medveďovej z darovaného fondu. Expozíciu tvorili portréty, krojované portréty, ľudovožánrové figurálne kompozície, kvetinové zátišia, akty a krajinky.

Ľudová architektúra

najstarsy-dom

Ľudová architektúra - kultúrna pamiatka „Najstarší dom v Petrovci“ je hlinená stavba panónskeho typu, aké sa stavali v období od 18. do polovice 20. storočia. Dom je robený technikou nabíjania hliny a celá jeho plocha je čiastočne pod úrovňou zeme. Sedlová strecha je z trstiny, otočená štítom do ulice. ...>

Výstavi MVS

plagat za horami2018 tlac 1

Za horami, za dolami – tri storočia…

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského…
150 rokov divadla

150 rokov divadla v Petrovci,…

05.08.2016 – 31.12.2016 – 150 rokov divadla v Petrovci, dokumentačná výstava autora Vladimíra…
Hermanov brloh Hermanova jazbina Celje 1a

2016 - Narodeniny v Hermanovom brlohu –…

17.02.2016 – 10.03.2016 – Narodeniny v Hermanovom brlohu – Detské múzeum, Celje, SlovínskoAutorka…
01 MVS Slovenska izba Kombinacia 2015 1

2015 - Slovenská izba, Poznáte ma? Odev…

07.08.2015 - 31.12.2015 – Slovenská izba, Poznáte ma? a Odev detí v minulosti Slovákov vo Vojvodine…

Zoznam výstav GZM

BIENALE 14 1

14. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

16.12 – 31.12.2017 14. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku Petrovec 2017 – kolektívna výstava
2017 Miroslav Cipar Katalog 1

Miroslav Cipár – samostatná výstava malieb,…

28.10. – 20.11.2017 Miroslav Cipár – samostatná výstava malieb, kresieb a ilustrácií
Grafika v Petrovci Plagat 2017

Grafika v Petrovci

20.05.2017 – 31.07.2017 Grafika v Petrovci, kolektívna výstava Pavel Čáni, Michal Kiráľ, Daniela…
Plagat Martin Kizur 2017

Martin Kizúr - Austrálske pohľady

13.04.2017 – 19.05.2017 Samostatná výstava malieb a grafík pri príležitosti autorových šesťdesiatin.

Z obsahu...

Default Image

Michal Ďurovka

18.05.2013
Default Image

Đula Šanta – Ján Triaška

Dvojvýstava obrazov 10.05.1997 – 25.05.1997
1996 Narodna-Galeria

„Národná galéria“

Kolektívna tematická výstava portrétov národno-kultúrnych pracovníkov, spisovateľov,…
Website by Webmedia