Galérii Zuzky Medveďovej k 20. narodeninám

V roku 2009 vojvodinskí Slováci si pripomínajú pozoruhodné výročia popredných ustanovizní kultúry, ku ktorým im po prvýkrát svojrázne zagratuluje aj novozaložený Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Jednou z nich je aj Galéria Zuzky Medveďovej z Petrovca, ktorá 1. júla 2009 oslávi 20 rokov založenia a kontinuovanej práce na ochraňovaní, zveľaďovaní a rozvoji slovenskej vojvodinskej výtvarnej scény.

Za 20 rokov v tejto galérii vznikla bohatá kolekcia výtvarných diel, ktorú charakterizuje predovšetkým žánrová vyváženosť a premyslená politika prezentačnej činnosti. Zato vďačíme tak výtvarným umelcom z radov vojvodinských Slovákov, ktorých úspechy sú merané často svetovými meradlami ako aj odbornej práci vedúcich osobností galérie. Nie každá oblasť kultúry vojvodinských Slovákov sa môže pochváliť takouto bilanciou, ktorá je vlastne výsledkom kontinuovanej práce a dobrých základov položených v minulosti.
Premyslený a systematický prístup k výtvarníctvu vojvodinských Slovákov v sebe zahŕňa aj oblasť spravovania výtvarným kultúrnym dedičstvom. Ide o zložitú a zodpovednú činnosť, ktorá zároveň môže byť sama o sebe tvorivá a inšpirujúca, o prenášanie kultúrnych artefaktov z generácie na generáciu, ich zaraďovanie do nových kontextov, neopakovateľnú interakciu s okolím. Svojou históriou umožňuje, aby tieto kultúrne hodnoty nadobúdali nové významy a aby svoje rozprávky rozprávali odznova.
20. výročie Galérie Zuzky Medveďovej oslavujeme práve v deň jej založenia svojráznou kontextualizáciou a autoaktualizáciou, kedy v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov predstavujeme kultúrnej verejnosti Nového Sadu desať do prednedávna najohrozenejších, dnes už reštaurovaných olejomalieb našej prvej akademickej maliarky. Tieto diela v deň 20. výročia budú svedčiť o bohatom výtvarnom dedičstve vojvodinských Slovákov, zdôrazňujúc ľudskú tvorivosť a kultúrnu rozličnosť. Za týmto krokom budú iste nasledovať nové kroky, podobné vo svojej inovatívnosti a opäť rozličné vo svojich obsahoch. Keď v týchto predsavzatiach budeme úspešní, vtedy budeme prácu nášho Ústavu nazývať účelovou a kultúru vojvodinských Slovákov integrovanou na základe svojich osobitostí a špecifík.

riaditeľka
Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov
Milina Sklabinská

Expozície múzea

expozicie-mvs

Základnou povinnosťou múzea je uchovávať pre budúce generácie zbierkové predmety a využívať ich na rozvoj a rozširovanie poznatkov na základe výskumu, výchovno-vzdelávacej činnosti, stálych expozícií, dočasných výstav a ďalšími odbornými činnosťami. ...>

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej bola slávnostne otvorená v sobotu 1. júla 1989. Prvá výstavná expozícia pozostávala z 54 zreštaurovaných prác Zuzky Medveďovej z darovaného fondu. Expozíciu tvorili portréty, krojované portréty, ľudovožánrové figurálne kompozície, kvetinové zátišia, akty a krajinky.

Ľudová architektúra

najstarsy-dom

Ľudová architektúra - kultúrna pamiatka „Najstarší dom v Petrovci“ je hlinená stavba panónskeho typu, aké sa stavali v období od 18. do polovice 20. storočia. Dom je robený technikou nabíjania hliny a celá jeho plocha je čiastočne pod úrovňou zeme. Sedlová strecha je z trstiny, otočená štítom do ulice. ...>

Z obsahu...

34 Zuzka-Medvedova 1997 i

Zuzka Medveďová (1897-1985)

Výber z diela 04.08.1995 – 10.09.1995
14 Neznama-a-znama-Zuzka 1992i

Neznáma a známa Zuzka

Výstava skíc, študijných kresieb a malieb z prvého tvorivého obdobia maliarky Zuzky…
KATALOG zidne kuharice 1

Textílne nápisové nástenky – výtvarné prejavy…

30. 10 – 29. 11. 2019 Textílne nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek…
12-bienale

12. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku,…

Spoločná výstava. 07.12.2013 - 31.12.2013

Výstavi MVS

Plagat PREDOK slovensky

Predok - symbol etnickej identity…

Predok - symbol etnickej identity vojvodinských Slovákov
velke zhromazdenie

Slováci a Veľké národné zhromaždenie v…

Slováci a Veľké národné zhromaždenie v Novom Sade 25. novembra 1918
plagat za horami2018 tlac 1

Za horami, za dolami – tri storočia…

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského…
Website by Webmedia