10. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - 06.12.- 31.12.2009

2009 10-BienaleGaléria Zuzky Medveďovej oslávila tohto roku 20 činnosti. Založená bola 1. júla 1989 a stala sa v uplynulom období najvýznamnejšou výtvarníckou inštitúciou slovenského národnostného spoločenstva v Srbsku. V priebehu 20 rokov v Galérii Zuzky Medveďovej bolo realizovaných 75. výstav. Expozícia 10. bienále je 77. výstava v týchto priestoroch a patrí už do tretieho desaťročia pôsobenia.
Bienále slovenských výtvarníkov bolo založené v nepokojných časoch roku 1991 ako výtvarná prehliadka aktuálnej tvorby slovenských akademických a profesionálnych výtvarníkov. Vernisáž 1. bienále sa uskutočnila 23. novembra 1991. Od toho času každý druhý rok vďaka tomuto ústrednému výtvarnému podujatiu Slovákov v Srbsku máme možnosť pozrieť sa, kam speje umelecká tvorba našich špičkových výtvarníkov.

Na doterajších bienále vystavovalo úhrne 42 našich umelcov. Niektorí už nie sú medzi nami (Anna Máľachová-Fajndovićová, Anna Pixiadesová a Jaroslav Supek). Na prvom bienále vystavovalo 17 umelcov, na druhom 13, na treťom zasa 17, na štvrtom 19, piatom 16, šiestom 22, siedmom 22, ôsmom a deviatom 26 a jubilejnom desiatom 27. Z tohto počtu – keď sme už pri štatistike – osem našich výtvarníkov vystavovalo svoje práce zatiaľ na všetkých usporiadaných bienále: Mira Brtková, Pavel Čáni, Viera Fajndovićová-Súdiová, Mária Gašková, Jozef Klátik, Pavel Pop, Milan Súdi a Rastislav Škulec. Takmer na všetkých – okrem piateho bienále – svoje práce vystavil aj Martin Kizúr ktorý od roku 1991 žije v Austrálii, a Ivan Križan, ktorý nevystavoval iba na druhom bienále. Od druhého bienále pravidelne vystavuje svoju najnovšiu tvorbu aj Ján Agarský, od tretieho – Miško Bolf a od štvrtého – Michal Ďurovka a Marijan Karavla. Je to vlastne jadro tohto výtvarného podujatia, ale aj jadro nášho súčasného výtvarného umenia, ku ktorému neustále pribúdajú noví autori.
Na 10. Bienále po prvýkrát vystavujú až štyria naši umelci. Najstarší medzi nimi je petrovský rodák Štefan Pavelka (1930), ktorý od roku 1947 žije na Slovensku. Počas tohtoročných Slovenských národných slávností mali sme príležitosť dôkladne sa oboznámiť s jeho najnovšou tvorbou. Prvýkrát sa predstavujú našej verejnosti aj dve mladé výtvarníčky narodené v roku 1976: Svetlana Miháľová, ktorá vyštudovala najprv slovenčinu a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a potom získala aj hodnosť bakalár maľby, digitálnych médií a intermediálnej tvorby na banskobystrickej Akadémii umení (v súčasnosti je na magisterskom štúdiu); Vesna Opavská, Belehradčanka, ktorá absolvovala grafiku na Fakulte výtvarných umení v Belehrade roku 2004 v triede profesorky Biljani Vukovićovej, a tohto roku na uvedenej fakulte aj magistrovala a stala sa členkou Združenia výtvarných umelcov Srbska (ULUS). Na svojom prvom bienále sa predstavila digitálnou grafikou s bohatými rastlinnými motívmi.
Prvú časť na bienále zaznamenal aj najmladší vystavovateľ Pavel Pavelka (1982) zo Sarajeva. Na Akadémii krásnych umení v Sarajeve vyštudoval grafiku v triede profesora Halila Tikvešu a toho času je na postgraduálnom štúdiu grafiky. Na 10. bienále sa predstavil dvoma grafikami, ktoré môžeme zaradiť do tradície imaginatívneho realizmu.
Na 10. bienále okrem Vesny Opavskej a Pavla Pavelku svojou grafickou tvorbou sa predstavili aj mladšie grafičky Marína Čániová a Daniela Triašková, ktorá odišla krok ďalej vo výskume výtvarno-umeleckého podania krajiny v grafickom médiu, ako aj Milan Grňa, ktorý skúša možnosti digitálnej grafiky. Starší grafici uprednostnili najmä maľbu (Pavel Čáni, Jozef Klátik, Martin Kizúr) a kresbu (Pavel Pop). Medzi maľbami si spomenieme na úplne bielu fázu obrazov s jemnou štruktúrnou intervenciou Miry Brtkovej; maľby Jána Agarského, v ktorých sa krajina mimeticky už bližšie charakterizuje; maľby Pavla Čániho, ktoré v postmodernom duchu doby sú reminiscenciou na lokálnu maliarsku motiváciu Zuzky Medveďovej; geometrizujúce maľby Jozefa Klátika, ktoré sa stali nástennými objektmi; postpopartistické dekoratívne výjavy Zvonimíra Pudelku; Súdiho „náladovky“, alebo návrat ku geometrickému abstraktnému prejavu Rastislava Škulca. Iní maliari zostali bez väčších výkyvov v koordinátach svojich maliarskych poetík.
Priestorový prejav na 10. bienále zabezpečil predovšetkým akademický sochár Ján Stupavský, ktorý svoje oblé sochy z dreva najnovšie otvára, rozčleňujúc ich v dolnej časti na dve oporné plochy. Tiež v priestorovom umeleckom prejave sa vyskúšali aj maliari Mira Brtková a Marijan Karavla. Belehradskí akademickí sochári, zaoberajúci sa predovšetkým umeleckým prejavom v keramike, Miroslav Pavelka a Katica Pavelková-Vukajlovićová svoj priestorový prejav tentoraz priložili k stene.
Desiate – jubilejné – bienále zapadajúce do osláv 20. výročia založenia Galérie Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci aj tentoraz ukázalo a dokázalo, že patrí medzi vrcholné a najkvalitnejšie kultúrne podujatia slovenského národnostného spoločenstva v Srbsku a dúfame, že aj do budúcna bude na poprednom mieste medzi početnými kultúrnymi podujatiami slovenského spoločenstva v Srbsku.

Vladimír Valentík
Komisár 10. bienále
(text prevzatý z katalógu)

Expozície múzea

expozicie-mvs

Základnou povinnosťou múzea je uchovávať pre budúce generácie zbierkové predmety a využívať ich na rozvoj a rozširovanie poznatkov na základe výskumu, výchovno-vzdelávacej činnosti, stálych expozícií, dočasných výstav a ďalšími odbornými činnosťami. ...>

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej bola slávnostne otvorená v sobotu 1. júla 1989. Prvá výstavná expozícia pozostávala z 54 zreštaurovaných prác Zuzky Medveďovej z darovaného fondu. Expozíciu tvorili portréty, krojované portréty, ľudovožánrové figurálne kompozície, kvetinové zátišia, akty a krajinky.

Ľudová architektúra

najstarsy-dom

Ľudová architektúra - kultúrna pamiatka „Najstarší dom v Petrovci“ je hlinená stavba panónskeho typu, aké sa stavali v období od 18. do polovice 20. storočia. Dom je robený technikou nabíjania hliny a celá jeho plocha je čiastočne pod úrovňou zeme. Sedlová strecha je z trstiny, otočená štítom do ulice. ...>

Z obsahu...

2001 6 bienale

6. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii -…

Ubehlo desať rokov od založenia najvýznamnejšej výtvarnej manifestácie juhoslovanských…
2014 R JANDRIC grafiky

Radovan Jandrić – grafiky

10.10. – 11.11.2014 – Radovan Jandrić – grafiky, samostatná výstava pri príležitosti…
Príbehy v Obrazoch

Príbehy v Obrazoch

Divadelno-výtvarné tvorivé dielne pre deti vo veku 8-13 rokov Záväzné prihlášky:…

Výstavi MVS

Plagat PREDOK slovensky

Predok - symbol etnickej identity…

Predok - symbol etnickej identity vojvodinských Slovákov
velke zhromazdenie

Slováci a Veľké národné zhromaždenie v…

Slováci a Veľké národné zhromaždenie v Novom Sade 25. novembra 1918
plagat za horami2018 tlac 1

Za horami, za dolami – tri storočia…

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského…
Website by Webmedia