7. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku a Čiernej Hore - 19.12.-31.12.2003

7-bienale 2003Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku a Čiernej Hore sa stáva pevne zachodenou a renomovanou výtvarnou manifestáciou kultúry Slovákov na týchto priestoroch. Ako jedinečná a najvýznamnejšia výtvarná manifestácia Slovákov v Srbsku a Čiernej Hore – od minulého bienále – značne si zväčšila počet účinkujúcich umelcov a umožňuje nám dobrý prehľad a jedinečný pohľad na aktuálnu chvíľu nášho súčasného výtvarníctva.
Na 7. bienále predstavili svoje najnovšie práce 22 umelci. Teda rovnaký počet ako pred dvoma rokmi. Výstavný priestor Galérie Zuzky Medveďovej sa pomaly, ale iste stáva byť primalý pre všetky práce, čo nás samozrejme teší.

Keď ide o samotné vystavené práce treba konštatovať najväčšie premeny vo výtvarných poetikách Pavla Čániho, Ivana Križana a Martina Kizúra, kovačického rodáka z Austrálie. Pavel Čáni v duchu relativizácie výtvarných hodnôt a na stopách postmoderny vystúpil z grafického lista do priestoru – k objektu a svoje grafické listy už používa iba ako materiál na dotvorenie umeleckých objektov. Petrovský maliar Ivan Križan, ktorého poznáme ako krajinkára, svoju expresivitu farby premenil na hyperrealistický – v jednom prípade (Zátišie), alebo na abstraktný prejav – v druhom prípade. Martinovi Kizúrovi zase očarila jedinečná austrálska príroda a v nej nachádza nové motívy pre svoju tvorbu, dostávajúc sa bližšie k mimetickému prejavu.
Ostatní umelci zostali v podstatných črtách dôslední svojim poetikám a prejavu. Mira Brtková pokračovala s tvorbou kovových skulptúr a v maliarskej tvorbe živila svoju maliarsku poetiku zo šesťdesiatych rokov. Ján Agarský pokračuje so skúmaním asociatívnej abstrakcie a Jozef Klátik, ktorý mal v minulom období dve vydarené výstavy v Novom Sade a Zrenjanine, tiež zostal dôsledný sebe. Milan Súdi pokračuje – síce trochu voľnejšie – tvoriť na témy zo scénických umení a s Máriou Gaškovou sa tiež stretáme ako dôslednou v svojej poetike, aj tentoraz v reprezentačnom vydaní. Grafik Pavel Pop sa v svojom ateliéri na Petrovaradinskej pevnosti intenzívne a veľmi vydarene venuje olejomaľbe na veľkých formátoch plátna a z poetiky imaginatívneho realizmu sa dostal k abstraktným kompozíciám. Viera Fajndovićová-Súdiová sa v svojom postsurrealistickom oneirickom prejave díva na maliarsky spôsob na bytostné témy, akými sú príroda a život. Jaroslav Šimovič zase na ceste hľadania ideálneho obrazu, tentoraz sa prejavil ako svojrázny figuralista. Vo figurálnom výtvarnom prejave s hodnou mierou štylizácie sa najlepšie cíti i selenčanský maliar Miško Bolf. Dôsledný sebe i na tomto bienále zostáva i staropazovský maliar Marjan Karavla, ako i Rastislav Škulec so svojim priestorovým prejavom. So svojráznymi umeleckými akciami pokračoval aj v minulom období Jaroslav Supek a rozšíril svoju sféru umeleckých akcií na tzv. agro-art.
Od minulého bienále sa celkom úspešne do tejto manifestácie zapojili i afirmovaní belehradskí keramici Miloslav Pavelka a Katica Pavelková-Vukajlovićová, ktorí občerstvili svojimi prácami naše umelecké cítenie. Novú senzibilitu však do nášho výtvarného života prinášajú najmä mladí umelci Ďula Šanta, Jana Viergová, Ján Triaška a Daniela Marková, najmladšia účastníčka 7. bienále.
Ján Triaška a Daniela Marková zároveň i po prvýkrát účinkujú na bienále a preto im na záver venujeme trošku viac pozornosti. Petrovský akademický maliar Ján Triaška sa narodil roku 1977 v Novom Sade. V rokoch 1996-1999 študoval maľbu v ateliéri prof. Jovana Rakidžića na Akadémii umení v Novom Sade. Po ukončení tretieho ročníka prestúpil do Bratislavy na VŠVU do ateliéru prof. Jána Bergera a tohto roku získal hodnosť Mgr. art. Toho času je v prvom ročníku doktorandského štúdia, tiež v Bratislave. Hložančanka Daniela Marková sa narodila roku 1980 v Báčskej Palanke a tohto roku vyštudovala grafiku na Akadémii umení v Novom sade. Je našou najmladšou akademickou maliarkou.

Vladimír Valentík
(z katalógu 10. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec 2009, s. 46-47)

Expozície múzea

expozicie-mvs

Základnou povinnosťou múzea je uchovávať pre budúce generácie zbierkové predmety a využívať ich na rozvoj a rozširovanie poznatkov na základe výskumu, výchovno-vzdelávacej činnosti, stálych expozícií, dočasných výstav a ďalšími odbornými činnosťami. ...>

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej bola slávnostne otvorená v sobotu 1. júla 1989. Prvá výstavná expozícia pozostávala z 54 zreštaurovaných prác Zuzky Medveďovej z darovaného fondu. Expozíciu tvorili portréty, krojované portréty, ľudovožánrové figurálne kompozície, kvetinové zátišia, akty a krajinky.

Ľudová architektúra

najstarsy-dom

Ľudová architektúra - kultúrna pamiatka „Najstarší dom v Petrovci“ je hlinená stavba panónskeho typu, aké sa stavali v období od 18. do polovice 20. storočia. Dom je robený technikou nabíjania hliny a celá jeho plocha je čiastočne pod úrovňou zeme. Sedlová strecha je z trstiny, otočená štítom do ulice. ...>

Výstavi MVS

150 rokov divadla

150 rokov divadla v Petrovci,…

05.08.2016 – 31.12.2016 – 150 rokov divadla v Petrovci, dokumentačná výstava autora Vladimíra…
Hermanov brloh Hermanova jazbina Celje 1a

2016 - Narodeniny v Hermanovom brlohu –…

17.02.2016 – 10.03.2016 – Narodeniny v Hermanovom brlohu – Detské múzeum, Celje, SlovínskoAutorka…
01 MVS Slovenska izba Kombinacia 2015 1

2015 - Slovenská izba, Poznáte ma? Odev…

07.08.2015 - 31.12.2015 – Slovenská izba, Poznáte ma? a Odev detí v minulosti Slovákov vo Vojvodine…
Pozvanka Pozivnica Belehrad MVS 2015

2015 - Výstava Slovenského ľudového…

04.08.2015 o 19.00 hod. Etnografické múzeum v Belehrade

Zoznam výstav GZM

BIENALE 14 1

14. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

16.12 – 31.12.2017 14. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku Petrovec 2017 – kolektívna výstava
2017 Miroslav Cipar Katalog 1

Miroslav Cipár – samostatná výstava malieb,…

28.10. – 20.11.2017 Miroslav Cipár – samostatná výstava malieb, kresieb a ilustrácií
Grafika v Petrovci Plagat 2017

Grafika v Petrovci

20.05.2017 – 31.07.2017 Grafika v Petrovci, kolektívna výstava Pavel Čáni, Michal Kiráľ, Daniela…
Plagat Martin Kizur 2017

Martin Kizúr - Austrálske pohľady

13.04.2017 – 19.05.2017 Samostatná výstava malieb a grafík pri príležitosti autorových šesťdesiatin.

Z obsahu...

Pozvanka Pozivnica Belehrad MVS 2015

2015 - Výstava Slovenského ľudového odevu z Báčky…

04.08.2015 o 19.00 hod. Etnografické múzeum v Belehrade
Default Image

Radovan Jandrić – grafiky

10.10. – 11.11.2014
7-bienale 2003

7. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku a…

Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku a Čiernej Hore sa stáva pevne zachodenou a…
Default Image

Proces výstavby

Steny sa začínali nabíjať od zdravej zeme tak, že sa najprv odstránila vrchná vrstva…
Website by Webmedia