6. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 15.12.-31.12.2001

2001 6 bienaleUbehlo desať rokov od založenia najvýznamnejšej výtvarnej manifestácie juhoslovanských Slovákov – Bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii. Znamenalo to zároveň aj inštitucionalizáciu slovenského výtvarníctva u nás, čo podstatne prispelo ku kompletizácii súčasnej slovenskej kultúry na týchto priestoroch. Naša súčasná výtvarná tvorba sa tak stala sférou kultúry, ktorá neustále rozširuje súčasnú senzibilitu a umelecké cítenie, zamedzujúc ospalosť ducha. Aj náplň 6. bienále – prvého v novom storočí a miléniu – tomu plne nasvedčuje. Smerovanie ducha 22 umelcov hovorí o tom fluide, ktorý iba prichádza.

Jednou z prítomných charakteristík 6. bienále je i revitalizácia výtvarných techník. Maliari sa prejavujú ako sochári, sochári ako grafici a grafici ako maliari. Tak maliarka Mira Brtková v úplnosti siahla za priestorovým prejavom, grafik Pavel Pop maľuje oneirické vízie na plátnach veľkých rozmerov, sochár Ján Stupavský sa vyskúšal v grafickej technike suchej ihly a grafik Pavel Čáni svoje grafiky – vypracované v duchu imaginatívneho realizmu – využíva aj ako materiál pre umeleckú inštaláciu. I mladší maliar Ďula Šanta sa rozhodol pre umeleckú inštaláciu, využívajúc tradíciu poetiky ready-made, prítomnú i pri sochárskych prácach Miri Brtkovej. Maliarka Mária Gašková po čírom maliarskom období skúša kompozičné možnosti a textúru koláže. Rastislav Škulec sa po dlhšom období zaoberania sa priestorovým výtvarným prejavom vrátil k dvojrozmeru.
Zároveň badať i posun na palete a vo výtvarnej poetike maliarky Viery Fajndovićovej-Súdiovej, ktorá znovu využíva redukovanú štylizáciu tvarov, podobne ako v jej prvom tvorivom období, iba teraz už farbou a tvarom omnoho voľnejšie. Selenčský maliar Miško Bolf sa čoraz úspešnejšie predstavuje v abstraktnom výtvarnom prejave, hoci ho poznáme ako figuralistu.
V začatých výtvarných smerovaniach však úspešne pokračujú maliari Jaroslav Šimovič so svojou charakteristickou „šedou“ paletou, Milan Súdi zaoberajúci sa i naďalej témami zo scénických umení, Ján Agarský v skúšaní hraníc asociatívnej krajinomaľby a Jozef Klátik skúšajúci minimalistické maliarske názory smerujúce k prekonaniu a sebapopretiu maliarskeho média. Tiež nám i najnovšie práce kovačického rodáka Martina Kizúra z Austrálie nasvedčujú jeho dôslednosť vo výtvarnej poetike s menšími odchýlkami. Dôsledný vo figurálnom maliarskom prejave zostáva i naďalej Ivan Križan. Tiež je v svojich umeleckých akciách dôsledný i Jaroslav Supek, ktorý sa v uplynulom období zaoberal akciami v rámci cyklu Spal som. Mladí maliari Marjan Karavla, Michal Ďurovka a grafička Sandra Kopčoková svojimi prácami vytvorili vlastné rozpoznateľné individuálne prejavy v duchu súčasných maliarskych smerovaní vo svete.
Osobitnú pozornosť venujeme umelcom, s ktorými sa prvýkrát stretáme na bienále a pravdepodobne i v slovenskej kultúrnej verejnosti. Sú to Belehradčania Katica Pavelková-Vukajlovičová (29. januára 1954) a jej brat sochár Miloslav Pavelka (16. marca 1951). Obaja sú členmi ULUPUDS, čiže Združenia výtvarných umelcov úžitkových umení a dizajnu Srbska, už dvadsať rokov. Katica Pavelková-Vukajlovičová vyštudovala keramiku na Fakulte úžitkových umení v Belehrade, kde absolvovala aj postgraduálne štúdium. Vystavovala svoje práce doma a v zahraničí a dostali sa jej i početné ceny a uznania. Miloslav Pavelka vyštudoval sochárstvo tiež na Fakulte úžitkových umení v Belehrade. Zaoberá sa tiež keramikou, a to veľmi úspešne. Za tvorbu dostal početné ceny a uznania. Jeho dve práce sa nachádzajú v zbierke Múzea úžitkových umení v Belehrade a dve v zbierke Výtvarných stretnutí (Likovni susreti) v Subotici.
Najmladšia účastníčka tohtoročného bienále Jana Viergová (1975) sa tiež zúčastňuje na bienále prvýkrát. Je absolventkou Výtvarnej akadémie v Novom Sade. Jej originálny prístup k výtvarnej tvorbe určite priláka milovníkov umenia.
V poradí 6. bienále – po desiatich rokoch trvania – zoskupilo teda rekordný počet výtvarníkov a takmer v úplnosti nám umožnilo prehľad aktuálnej chvíle nášho výtvarníctva.

Vladimír Valentík
(z katalógu 10. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec 2009, s. 44-45-46)

Expozície múzea

expozicie-mvs

Základnou povinnosťou múzea je uchovávať pre budúce generácie zbierkové predmety a využívať ich na rozvoj a rozširovanie poznatkov na základe výskumu, výchovno-vzdelávacej činnosti, stálych expozícií, dočasných výstav a ďalšími odbornými činnosťami. ...>

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej bola slávnostne otvorená v sobotu 1. júla 1989. Prvá výstavná expozícia pozostávala z 54 zreštaurovaných prác Zuzky Medveďovej z darovaného fondu. Expozíciu tvorili portréty, krojované portréty, ľudovožánrové figurálne kompozície, kvetinové zátišia, akty a krajinky.

Ľudová architektúra

najstarsy-dom

Ľudová architektúra - kultúrna pamiatka „Najstarší dom v Petrovci“ je hlinená stavba panónskeho typu, aké sa stavali v období od 18. do polovice 20. storočia. Dom je robený technikou nabíjania hliny a celá jeho plocha je čiastočne pod úrovňou zeme. Sedlová strecha je z trstiny, otočená štítom do ulice. ...>

Výstavi MVS

velke zhromazdenie

Slováci a Veľké národné zhromaždenie v…

Slováci a Veľké národné zhromaždenie v Novom Sade 25. novembra 1918
plagat za horami2018 tlac 1

Za horami, za dolami – tri storočia…

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského…
150 rokov divadla

150 rokov divadla v Petrovci,…

05.08.2016 – 31.12.2016 – 150 rokov divadla v Petrovci, dokumentačná výstava autora Vladimíra…

Zoznam výstav GZM

5 bienale amaterov 2018

5. bienále slovenských výtvarníkov amatérov –…

28.12.2018 – 31.01.2019 5. bienále slovenských výtvarníkov amatérov – kolektívna výstava
Geometricka abstrakcia 2018 GZM MVS small

Geometrická abstrakcia vo výtvarnom umení…

23. 12. 2018 – 25. 01. 2019 Geometrická abstrakcia vo výtvarnom umení vojvodinských Slovákov -…
plagat Gaskova

Mária Gašková – samostatná výstava obrazov pri…

12.10. - 11.11.2018 Mária Gašková – samostatná výstava obrazov pri príležitosti jej životného…
Sanja Stvorcova plagat 2018

Saňa Stvorcová, samostatná výstava obrazov

19.05. - 31.05.2018 Saňa Stvorcová, samostatná výstava obrazov.

Z obsahu...

Portret 2008 2009

Portrét v slovenskom výtvarnom umení vo Vojvodine

Spoločná tematická výstava. 19.12.2008 – 25.01.2009
Sava-Stojkov 2010 2011

Sava Stojkov

Samostatná výstava obrazov. 22.12.2010 – 31.01.2011
Default Image

Kolonizačné obdobie podunajsko-panónskeho…

*Hlinené stavebné technológie* Všade, kde sa usadili slovenskí kolonisti na Dolnej zemi,…
Poznate ma

2013 - Poznáte ma?

Slovo fotografia pochádza z gréckeho photos, čo znamená svetlo a graphos – písanie, v…
Website by Webmedia