4. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 22.11.- 31.12.1997

Tohtoročné (prvé) Medzinárodné sympózium o výtvarnom umení Slovákov v Juhoslávii a 4. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii pomerne dlho hľadali chodník k sebe. Presnejšie, potrvalo hľadanie odpovede na otázku, či tieto dve náročné podujatia zorganizovať v ten istý deň (22.11.1997). organicky k sebe nesporne patria, takže je zrejme dobre, že účastníci sympózia v podvečer výtvarníckymi farbami voňajúceho maratónu mali príležitosť uvoľniť sa pri dielach výtvarných umelcov.
Na Štvrtom bienále bolo zastúpených 19 autorov, čo je doteraz najväčší počet, keďže na tých premiérnych, roku 1991, vystavovalo 17, r. 1993 iba 13 a pred dvoma rokmi prezentovalo svoje práce 17. V dôsledku neistoty a ohraničeného časopriestoru, v ktorom sa ocitol organizátor (všetci predsa vedia: bez ohľadu na skutočnosť, že podujatia podpisujú inštitúcie, najčastejšie za nimi stojí jeden, alebo zopár jednotlivcov), prvý raz, odkedy funguje toto bienále, na vernisáži chýbal katalóg.

Vzhľadom na absenciu predbežného odborného textu a tradičné manko kvalifikovanej výtvarnej kritiky vychádzame z krátkeho prejavu, ktorým Vladimír Valentík, kustód Galérie Zuzky Medveďovej v Petrovci, otvoril výstavu.
Na 4. bienále si možno pozrieť exponáty, ktoré podpísali: Ján Agarský, Miško Bolf, Mira Brtková, Ingrid Cicková, Pavel Čáni, Michal Ďurovka, Viera Fajndovićová-Súdiová, Mária Gašková, Marián Karavla, Martin Kizúr, Jozef Klátik, Sandra Kopčoková, Ivan Križan, Vladimír Labát-Rovnev, Pavel Pop, Milan Súdi, Jaroslav Supek, Đula Šanta a Rastislav Škulec. Autori aplikovali hlavne dva druhy prejavu: v jednom dominuje nefigurálny až konceptuálny prístup k umeniu, zatiaľ čo ten druhý uprednostňuje figurálny prístup. Viac-menej autori zostali dôslední vlastným ideám, ktoré naznačili, alebo ich úplne uplatnili aj na predchádzajúcich bienále. Na tohtoročnom bienále debutujú až traja autori: Marián Karavla, Sandra Kopčoková a Michal Ďurovka. Spoločný menovateľ ich prác vystavených na tejto výstave tvoria dva zrejmé fakty: všetci traja sa orientujú na nefigurálne koncepcie, a –to, čím sa prezentujú, je už teraz poriadne obďaleč od začiatočníckeho.
Podľa slov Valdimíra Valentíka, priameho organizátora, človeka, ktorého osobnosť by si už teraz zaslúžila ak nie sympózium, tak aspoň poradu, rozhovor, kde by sa mu verejne vyslovilo uznanie za systematizovanie výtvarníckych relácií a hodnôt v našich pomeroch, nie je isté, že 4. bienále nebude mať aj ďalší „polčas“ – a s katalógom. Tak či onak, zrak už teraz upierame na predposledný rok tohto vratkého tisícročia, keď slovenskí výtvarníci v Juhoslávii budú (by mali) mať jubilejné, piate bienále. Nech im poslúžia múzy.


Juraj Bartoš
Hlas ľudu, 54, 29. novembra 1997, č. 49, s. 21
(z katalógu 10. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec 2009, s. 42-43)

Expozície múzea

expozicie-mvs

Základnou povinnosťou múzea je uchovávať pre budúce generácie zbierkové predmety a využívať ich na rozvoj a rozširovanie poznatkov na základe výskumu, výchovno-vzdelávacej činnosti, stálych expozícií, dočasných výstav a ďalšími odbornými činnosťami. ...>

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej bola slávnostne otvorená v sobotu 1. júla 1989. Prvá výstavná expozícia pozostávala z 54 zreštaurovaných prác Zuzky Medveďovej z darovaného fondu. Expozíciu tvorili portréty, krojované portréty, ľudovožánrové figurálne kompozície, kvetinové zátišia, akty a krajinky.

Ľudová architektúra

najstarsy-dom

Ľudová architektúra - kultúrna pamiatka „Najstarší dom v Petrovci“ je hlinená stavba panónskeho typu, aké sa stavali v období od 18. do polovice 20. storočia. Dom je robený technikou nabíjania hliny a celá jeho plocha je čiastočne pod úrovňou zeme. Sedlová strecha je z trstiny, otočená štítom do ulice. ...>

Z obsahu...

Portret 2008 2009

Portrét v slovenskom výtvarnom umení vo Vojvodine

Spoločná tematická výstava. 19.12.2008 – 25.01.2009
Vladimir-Urbancek 2011

Vladimír Urbanček

Retrospektívna výstava pri príležitosti životného jubilea (70. rokov života). 19.05.2011…
Akt 2003

Akt v slovenskom vojvodinskom výtvarnom umení 20.…

Spoločná tematická výstava. 09.08.2003 – 07.09.2003
2012 Jan-Husarik

Ján Husárik: Smäd

Samostatná výstava obrazov pri príležitosti životného jubilea (70. rokov života).…

Výstavi MVS

Plagat PREDOK slovensky

Predok - symbol etnickej identity…

Predok - symbol etnickej identity vojvodinských Slovákov
velke zhromazdenie

Slováci a Veľké národné zhromaždenie v…

Slováci a Veľké národné zhromaždenie v Novom Sade 25. novembra 1918
plagat za horami2018 tlac 1

Za horami, za dolami – tri storočia…

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského…
Website by Webmedia